Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), hôm nay (19/5), Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh”.  

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi xúc động nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học quý báu cho ngoại giao Việt Nam: Đề cao độc lập tự chủ, coi trọng hòa hiếu, nhân nghĩa, thủy chung đã tạo sức mạnh to lớn, đưa đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Di sản của Hồ Chủ tịch là kim chỉ nam cho đường lối và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, đưa sự nghiệp đối ngoại của Việt Nam ngày càng phát triển, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi nhấn mạnh.

Đến với chuyên đề “tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh”, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên chia sẻ nhiều câu chuyện về Bác. Ông là người may mắn được chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận Quốc thư của Đại sứ Trung Quốc và Đại sứ Liên Xô tại Nhà Phủ Chủ tịch bằng tre nứa tại An toàn khu Việt Bắc; về lễ trình Quốc thư đặc biệt nhất trong lịch sử khi Bác Hồ duyệt đội danh dự trên đồi sim, và mời Đại sứ Trung Quốc La Quý Ba ngồi ngay tại bãi cỏ bên đồi.

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên ôn lại những kỷ niệm về chuyến thăm Ấn Độ của Bác Hồ, tình cảm của Thủ tướng Ấn Độ J. Nehru và  người dân Ấn Độ đối với cách ứng xử tinh tế của Người.

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao cũng kể lại tâm trạng đặc biệt xúc động, bất ngờ của ông khi là Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, được chứng kiến tình cảm, sự ngưỡng mộ, kính trọng sâu sắc của bạn bè, cộng đồng quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh khi UNESCO nhất trí tuyệt đối thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người.

Trong con mắt bạn bè quốc tế, tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, đồng thời cũng là nguồn cổ vũ cho các dân tộc trong giai đoạn phi thực dân hóa, là hiện thân cho văn hóa tương lai. Bác Hồ để lại một kho báu mà cả thế giới ngưỡng mộ, nên chúng ta, là con cháu Bác, cần phải biết khai thác, học hỏi, học hỏi suốt đời và học hỏi với một cái tâm, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên đặc biệt nhấn mạnh.

Diễn giả Trần Trọng Toàn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cũng dành nhiều thời gian trình bày về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, trong đó có quan điểm về quyền tự quyết của các dân tộc, tư tưởng tự do, bình đẳng, không có gì quý hơn độc lập tự do, hòa bình cho các dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

Buổi nói chuyện chuyên đề về "tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh" là hoạt động thiết thực tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước, nhân dân Việt Nam nói chung và ngành Ngoại giao nói riêng.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn về công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và với ngành Ngoại giao nói riêng; góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là trong năm 2020 kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020).

Thanh Thanh