Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng thuốc, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản số 3929/SYT-QLD về việc thu hồi và kiểm tra giám sát thuốc vi phạm chất lượng gửi đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được căn cứ các quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam; căn cứ Công văn số 9586/QLD-CL của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc thông báo thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng. Dung dịch uống Batiwell không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều thể tích và độ đồng đều hàm lượng (vi phạm mức độ 2).  

Vì vậy, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thông báo thu hồi trên toàn tỉnh lô thuốc dung dịch uống Batiwell (Bromhexin hydroclorid 0,8mg/ml), Số GĐKLH: VD-31011-18, Số kiểm soát 00121, NSX 08/03/2021, HD: 08/03/2024 do Công ty Cổ phần 23 tháng 9 sản xuất. Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều thể tích và độ đồng đều hàm lượng (vi phạm mức độ 2).

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khẩn trương thu hồi lô thuốc này và trả lại cho cơ sở cung ứng, báo cáo kết quả về Sở Y tế (Phòng Quản lý Dược) trước ngày 10/10/2022.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc và báo cáo kết quả về Phòng Quản lý Dược, Sở Y tế trước ngày 17/10/2022.

Phòng Quản lý Dược, các phòng ban chức năng của Sở Y tế, UBND các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Hương Trà