Theo đó, 6 bác sĩ này đã có hành vi tự ý nghỉ việc, vi phạm cam kết phục vụ và chưa bồi hoàn các khoản chi phí đào tạo theo quy định cho tỉnh Bình Dương.

Cụ thể: Bác sĩ T.T.Th (sinh năm 1992), công tác tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bác sĩ T.T.Th đã được UBND tỉnh cử đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ năm 2010 đến năm 2016, được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở. Cam kết trở về địa phương phục vụ gấp đôi thời gian đào tạo. Đến nay, chưa đủ thời gian cam kết, bác sĩ T.T.Th đã tự ý nghỉ việc vào ngày 24/10/2022 và chưa bồi hoàn các khoản kinh phí đào tạo…

Trường hợp thứ hai là bác sĩ Tr.Đ.G (sinh năm 1993), công tác tại Khoa Thần kinh - Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bác sĩ Tr.Đ.G được thu hút với số tiền 400 triệu đồng theo Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 của UBND tỉnh Bình Dương và cam kết phục vụ ít nhất 10 năm từ tháng 11/2019. Tuy nhiên, bác sĩ Tr.Đ.G đã tự ý nghỉ việc từ ngày 3/11/2022 (mới phục vụ được 3 năm, thời gian còn lại phục vụ theo cam kết là 7 năm), chưa bồi hoàn số tiền thu hút theo quy định cho tỉnh Bình Dương.

Trường hợp thứ ba là bác sĩ Ng.H.T (sinh năm 1992), công tác tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bác sĩ Ng.H.T được thu hút với số tiền 420 triệu đồng và cam kết phục vụ ít nhất 10 năm kể từ tháng 11/2019. Tuy nhiên, bác sĩ Ng.H.T đã tự ý nghỉ việc từ ngày 31/10/2022 (mới phục vụ được 3 năm, thời gian còn lại phục vụ theo cam kết là 7 năm), chưa bồi hoàn số tiền thu hút theo quy định cho tỉnh Bình Dương.

Trường hợp thứ tư là bác sĩ Ng.T.G (sinh năm 1990), công tác tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bác sĩ Ng.T.G được cử đi học chuyên khoa cấp I/nội tiết, niên khóa 2019 - 2021 theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương về việc cử viên chức đi học chuyên khoa cấp I, với kinh phí đào tạo trên 123,7 triệu đồng và cam kết phục vụ gấp 3 lần thời gian đào tạo là 6 năm kể từ tháng 1/2022. Bác sĩ Ng.T.G. đã được nhận chế độ hỗ trợ 1 lần với số tiền 100 triệu đồng, cam kết phục vụ đủ 10 năm, thời gian này được tính sau khi hoàn thành thời gian cam kết phục vụ sau đào tạo. Bác sĩ Ng.T.G chưa phục vụ theo cam kết hỗ trợ 1 lần.

Ngày 1/11/2022, bác sĩ Ng.T.G đã tự ý nghỉ việc, chưa phục vụ đủ thời gian cam kết và chưa bồi hoàn chi phí đào tạo cũng như chế độ hỗ trợ 1 lần theo quy định cho tỉnh Bình Dương.

Trường hợp thứ năm là bác sĩ Ng.T.T.S (sinh năm 1992), đơn vị công tác là Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bác sĩ Ng.T.T.S được nhận chế độ hỗ trợ 1 lần với số tiền 100 triệu đồng theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương và cam kết phục vụ đủ 10 năm kể từ tháng 9/2019. Tuy nhiên, bác sĩ này đã tự ý nghỉ việc từ ngày 14/11/2022 (mới phục vụ theo cam kết được 3 năm 2 tháng, thời gian còn lại phục vụ theo cam kết là 6 năm 10 tháng). Bác sĩ Ng.T.T.S chưa bồi hoàn chế độ hỗ trợ 1 lần theo quy định cho tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, năm 2022, trong thời gian công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ Ng.T.T.S đã tự ý xác nhận của đơn vị Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bình Phước đăng ký học chuyên khoa I ngành Nhi khoa tại Đại học Y Dược TP HCM và không được sự chấp thuận từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Trường hợp cuối cùng là bác sĩ Ng.M.T (sinh năm 1993), công tác tại Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng. Bác sĩ Ng.M.T được UBND tỉnh Bình Dương cử đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ từ năm 2011 đến năm 2017, được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở. Cam kết trở về địa phương phục vụ gấp đôi thời gian đào tạo tính từ tháng 9/2017.

Cùng với đó, bác sĩ Ng.M.T được cử đi học chuyên khoa cấp I/nhi khoa, niên khóa 2019 - 2021 theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương về việc cử viên chức đi học chuyên khoa cấp I và cam kết phục vụ gấp 3 lần thời gian đào tạo là 6 năm. Tuy nhiên, bác sĩ Ng.M.T đã tự ý nghỉ việc từ ngày 31/1/2023. Đến thời điểm tháng 2/2023 thì bác sĩ này chưa công tác phục vụ đủ thời gian cam kết khi là sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng và cũng chưa bồi hoàn các khoản chi phí đào tạo theo quy định cho tỉnh Bình Dương.

Chu Tuấn