Thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT.

Tính đến ngày 15/3, hệ thống BHXH Việt Nam đã xác thực gần 75,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sơ dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, cung cấp, chia sẻ trên 102,5 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, toàn quốc đã có 12.326 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt 96,26% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc), với trên 17 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Hệ thống của BHXH Việt Nam cũng tiếp nhận và xử lý gia hạn 748 thẻ BHYT thông qua dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia.

BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 72.458 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí đến nay, BHXH 2 địa phương triển khai thí điểm (Hà Nội và Hà Nam) đã tiếp nhận và giải quyết 17.383 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 655 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Trần Trung