Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đã chỉ đạo dừng hoạt động 3 bến đò ngang sông Hồng đi sang huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) gồm các bến đò tại xã Nam Phú, Nam Hồng và Nam Hải từ ngày 7/11.

Tại huyện Kiến Xương, cơ quan chức năng cũng đã quyết định tạm dừng hoạt động 4 bến khách ngang sông kết nối với huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) qua sông Hồng gồm bến phà Cồn Nhì, Mộ Đạo, Ngô Đồng và Bến Kem.

Đến nay, huyện Kiến Xương chỉ còn duy trì hoạt động bến phà Cồn Nhất nằm trên quốc lộ 37B thuộc xã Hồng Tiến.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kiến Xương yêu cầu tất cả công dân từ huyện Giao Thủy lưu thông sang tỉnh Thái Bình qua phà Cồn Nhất đều được kiểm tra thân nhiệt và bắt buộc phải quét mã QR Code.

Trọng Tài