Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa ký Quyết định số 3699/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Hoàng Văn Thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có Thông báo số 343-TB/TU ngày 18/9/2021 về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Hoàng Văn Thi từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tháng 10/2020, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Ông Hoàng Văn Thi sinh năm 1971, quê quán xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Thi là cựu sinh viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Vinh (nay là Trường Đại học Vinh).

Văn Thanh