Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có ý kiến chỉ đạo thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng: Hiện nay các đồ án quy hoạch phân khu thành phố Thanh Hoá đang được UBND thành phố Thanh Hoá triển khai việc lập hồ sơ quy hoạch, nên việc hoàn thiện phương án di dời các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Thanh Hoá khi chưa có quy hoạch phân khu được phê duyệt sẽ không có cơ sở đánh giá sự phù hợp về quy hoạch, dẫn đến không có tính khả thi của phương án tổng thể và không đủ cơ sở để triển khai thực hiện.

Trước đó, tại Kết luận số 799 ngày 4/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về phương án bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị cần di chuyển để thực hiện đầu tư xây dựng khu Hồ Thành theo quy hoạch, có nêu: Cơ bản thống nhất với phương án bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị cần di chuyển để thực hiện đầu tư xây dựng khu vực Hồ Thành.

Cụ thể, bố trí 5 đơn vị sự nghiệp, gồm: Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình, thuộc Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hoá; Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, thuộc Sở Giao thông - Vận tải, về làm việc tại Khu Trung tâm hội nghị Hàm Rồng tại đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá. Bố trí 2 đơn vị thuộc Sở NN&PTNT, gồm: Đoàn Quy hoạch và Thiết kế thuỷ lợi, Chi cục Thuỷ lợi về làm việc tại trụ sở cũ của Kho bạc Nhà nước thành phố Thanh Hoá tại địa chỉ số 8, đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá.

Hiện nay, theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hoá, 5 đơn vị sự nghiệp chuyển về làm việc tại Khu Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa) chưa thực hiện, do khi thực hiện sẽ  phát sinh các cơ sở dôi dư mà 5 đơn vị này hiện đang sử dụng.

Việc bố trí 2 đơn vị gồm Đoàn Quy hoạch và Thiết kế thuỷ lợi và Chi cục Thuỷ lợi về làm việc tại trụ sở cũ của Kho bạc Nhà nước thành phố Thanh Hóa chưa được triển khai, do 2 trụ sở của Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá chưa được bàn giao về UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý, sử dụng.

Việc bố trí Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo và Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ về làm việc tại Khu Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ tỉnh chưa được thực hiện, do việc di chuyển trên chỉ là di chuyển tạm thời trong thời gian ngắn, trong khi trụ sở hợp khối sắp hoàn thành và phải di chuyển về trụ sở hợp khối theo đúng dự án đã phê duyệt...

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, hiện nay, quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các đồ án quy hoạch phân khu đang được UBND thành phố Thanh Hóa triển khai việc lập. Do vậy, việc hoàn thiện phương án di dời các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa khi chưa có quy hoạch phân khu sẽ không có cơ sở đánh giá sự phù hợp về quy hoạch, dẫn đến không có tính khả thi của phương án tổng thể, không đủ cơ sở để triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng đề xuất tạm thời dừng việc thực hiện di dời các cơ quan, công sở đến khi các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố được phê duyệt.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo, thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng; đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu thành phố Thanh Hóa; đối với các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện thực hiện di chuyển trụ sở thì khẩn trương đôn đốc, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Hương Trà