Các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật). Thời hạn thanh toán tính đến hết ngày 28/2/2021.

Từ ngày 1/3/2021 trở đi, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

leftcenterrightdel
Dòng chữ "ghi nợ tiền sử dụng đất" sẽ được ghi ở trang 4 của "sổ đỏ" 

Tránh trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/2/2021, sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ (gá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận).

Do vậy, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các hộ gia đình, cá nhân kiểm tra trang 4 của “sổ đỏ”, nếu có dòng chữ "ghi nợ tiền sử dụng đất" thì cần liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các quận, huyện, thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/2/2021.

 

Q. Đông