Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tích cực triển khai nhiệm vụ được giao trong thực hiện Quyết định số 06 ngày 6/1/2022 của Thủ tướng phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Theo đó, BHXH Việt Nam đã kết nối thành công với CSDL quốc gia về dân cư ngay từ khi cơ sở này được đưa vào vận hành chính thức và đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an thực hiện chia sẻ, rà soát thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư.

Tính đến 20/11/2022, hệ thống đã xác thực hơn 65,4 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ gần 62 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Toàn quốc đã có 11.888 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip (đạt 93% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với 5.847.598 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Đáng chú ý, dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh- Đăng ký thường trú- Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử- Xóa đăng ký thường trú- Trợ cấp mai táng phí đã được triển khai thí điểm tại tỉnh Hà Nam và TP Hà Nội.

Với nhiệm vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính đến 20/11/2022, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho hơn 32.000 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, hiện BHXH Việt Nam đang phối hợp với Bộ Công an triển khai các công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chíp và trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư để hạn chế và ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Trần Trung