TP HCM tiếp tục giữ vững vai trò là đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn của cả nước

5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã phát huy truyền thống cách mạng bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

TP HCM tiếp tục giữ vững vai trò là đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn của cả nước; hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, trong đó có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế TP tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được nâng lên với con số rất ấn tượng. Bình quân giai đoạn 2016 - 2019, tốc độ tăng trưởng đạt 7,72%/năm, đóng góp trên 22% GDP và 27% tổng thu ngân sách cả nước.

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP tăng liên tục qua các năm; năm suất lao động bình quân của TP cao hơn 2,6 lần so với bình quân cả nước; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng lên. GRDP bình quân đầu người tăng liên tục qua các năm, bình quân gấp 2,4 lần so với cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học - công nghệ cao chiếm tỷ trọng ngày càng cao; sản xuất nông nghiệp dịch chuyển theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, năng suất cao gấp 3 lần bình quân cả nước, cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Khu vực ngoài Nhà nước phát triển mạnh, đóng góp 83% kinh tế của TP, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Các dự án phát huy hiệu quả tốt như Khu Công nghệ cao, Công viên Phần mềm Quang Trung…

leftcenterrightdel
 TP HCM tiếp tục giữ vững vai trò là đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Ảnh: Nam Hà

Quản lý và phát triển đô thị của TP HCM đã có nhiều tiến bộ, diện mạo TP có nhiều thay đổi, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực

TP HCM cũng được xác định là địa phương đi đầu triển khai đề án xây dựng TP thông minh, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý giao thông đô thị. Việc chỉnh trang và phát triển đô thị, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư hiệu quả. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong thời gian sắp tới…

Các ngành dịch vụ là ngành mũi nhọn, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 7,84%/năm; giá trị gia tăng dịch vụ chiếm tỷ trọng 33% toàn ngành, đứng đầu cả nước. Ngành Du lịch TP tiếp tục dẫn đầu cả nước; các ngành: Giáo dục, y tế, tài chính - ngân hàng tiếp tục phát triển mạnh, giữ vững vị trí là một trung tâm lớn của cả nước.

Ngành Công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,7%/ năm. Khu Công nghệ cao TP đã phát triển mạnh mẽ, trở thành khu công nghệ cao thành công nhất cả nước; với diện tích khoảng 800ha, đã thu hút hơn 8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và 35.000 lao động, xuất khẩu 5 năm là 63 tỷ USD, giá trị xuất khẩu bình quân 1 lao động là hơn 8 tỷ đồng/năm…

Các thành phần kinh tế được tạo điều kiện hoạt động phát triển, tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp Nhà nước trong kinh tế TP có xu hướng giảm; doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài phát triển mạnh mẽ; số lượng hợp tác xã được tăng lên, chất lượng được cải thiện…

leftcenterrightdel
 Việc chỉnh trang và phát triển đô thị, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư hiệu quả. Ảnh: CTV

Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô, nâng cao chất lượng, thực hiện các giải pháp đột phá, có bước tiến rõ nét trong hội nhập quốc tế. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề năm 2020 đạt 85,2% trong tổng số lao động đang làm việc. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị giảm qua các năm, năm 2020 ước dưới 3,7%.

Lĩnh vực y tế có tiến bộ vượt bậc, đảm bảo những điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe nhân dân. Mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vững vai trò trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước, từng bước trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội.

TP đã triển khai đề án xây dựng Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP (gồm quận 2, quận 9, và quận Thủ Đức, nay được sát nhập thành TP Thủ Đức). Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử ngày càng nâng chất. Hoạt động báo chí có tiến bộ, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận chính thống; hoạt động xuất bản đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân và theo đúng định hướng. …

Về tổng thể, 5 năm qua TP đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hơn. Hoạt động đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực…

leftcenterrightdel
 Bình quân giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng trưởng của TP HCM đạt 7,72%/năm, đóng góp trên 22% GDP và 27% tổng thu ngân sách cả nước. Ảnh: Nam Hà

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt nhiều kết quả ý nghĩa

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả có ý nghĩa. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu quả hơn; cán bộ, đảng viên tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, lòng tin trong nhân dân từng bước được củng cố, đóng góp quan trọng vào ổn định, bảo vệ và phát triển TP…

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng nhận diện, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCMvà Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu có tiến bộ.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP và Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc, có tính chiến đấu, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân TP, có nhiều nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo để tạo cơ chế và mô hình mới phát triển TP, vì cả nước, cùng cả nước.

Nam Hà