Sau gần 2 tháng phát động cuộc thi Ban Tổ chức đã nhận được 45 tác phẩm dự thi của đoàn viên, người lao động các đơn vị.

Mỗi tác phẩm dự thi mang đến cho cuộc thi sự sáng tạo, ý tưởng mới lạ.

Những bức tranh mang chủ đề về công tác ATVSLĐ; phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hình ảnh người thợ mỏ năm 2021, các tác giả đã chuyển tải những thông điệp đến người xem bằng các hình ảnh chân thực, sinh động, đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người lao động trong việc chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện công tác ATVSLĐ, phòng chống dịch bệnh Covid - 19, hình ảnh của người thợ mỏ; tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt, những gương tiên tiến điển hình của người thợ mỏ trong lao động sản xuất.

Với tiêu chí đặt ra, các tác phẩm dự thi cần có sự hài hòa về bố cục, màu sắc, nội dung có tính tuyên truyền và lan tỏa, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm điểm và lựa chọn ra 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải, với tổng tiền thưởng 55.500.000đ.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, công ty không tổ chức trao giải tập trung mà trao đại diện cho các cá nhân đạt giải tại nhà giao ca các đơn vị.

Kết quả cuộc thi:

02 giải A thuộc về tác giả Quách Hướng Dương, Đơn vị Phục vụ và Hoàng Quốc Khương, Đơn vị Văn phòng, số tiền 05 triệu đồng/giải.

03 giải B thuộc về các tác giả Hoàng Công Tĩnh, Đơn vị An toàn; Nguyễn Thị Huy, Đơn vị Phục vụ đời sống và Hoàng Quốc Khương, Đơn vị Văn phòng, số tiền 03 triệu đồng/giải.

05 giải C thuộc về các tác giả Hoàng Quốc Văn, Đơn vị An toàn & BHLĐ; Hoàng Văn Khôi, Đơn vị Cơ điện lò; Đào Văn Thanh, Đào Ngọc Tuyền và Nguyễn Văn Hoàn, Đơn vị Phục vụ, số tiền 02 triệu đồng/giải.

Ngoài ra Ban Tổ chức còn chọn ra 12 tác phẩm đạt giải khuyến khích để trao giải với số tiền 01 triệu đồng/giải và khuyến khích cho các tác giả có tranh dự thi nhưng không đạt giải với số tiền 500.000đ/tác giả. 

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân tại đơn vị


Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân tại đơn vị


Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân khối phòng, ban tại Hội trường Công ty

 

CÁC TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI A

 

 

CÁC TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI B

 

 

 

CÁC TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI C

 

 

 

 

 

CÁC TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH