Ngày 15/10/2021, HĐQT Vietbank đã có quyết định về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc Vietbank.

Theo đó, HĐQT Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2021 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của HĐQT. Đồng thời, để đảm bảo việc điều hành hoạt động kinh doanh của Vietbank được liên tục, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Vietbank.

Ông Nguyễn Hữu Trung tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto, Canada. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính lớn, như Giám đốc điều hành Bank of Montreal, Canada, Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins, Canada, cố vấn tài chính, ngân hàng Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) - Thành viên Ban Dự án Brass - hỗ trợ Cơ quan TTGSNH - NHNN Việt Nam triển khai chương trình giám sát từ xa về Basel 2 cho hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietbank năm 2021, ông được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 và được HĐQT Vietbank bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT.

Ông Lê Huy Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông đã đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tín dụng như Giám đốc Vùng & Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Ngân hàng ACB, Tổng Giám đốc - Ngân hàng Đại Á. Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại Vietbank từ năm 2017 với vị trí Phó Tổng giám đốc, Quyền Tổng Giám đốc và đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc Vietbank từ tháng 3/2021.

HĐQT Vietbank đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của ông Lê Huy Dũng. Đồng thời, tin tưởng rằng với sự điều hành của ông Nguyễn Hữu Trung cùng sự đồng lòng, nhất trí của HĐQT, Ban Điều hành, sự gắn bó ủng hộ từ tập thể cán bộ, nhân viên, Vietbank sẽ tiếp tục vững bước đi lên, phát triển ổn định và bền vững.

Nghiêm Lan