Ban Cưỡng chế cho biết, thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 19/QĐ-CCXP ngày 1/3/2021 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đối với Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà tại Bãi Cát Dứa 1, thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà, huyện Cát Hải.

Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 9/6/2021, Ban Cưỡng chế cùng với các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm của Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà.

Cụ thể, đã tháo dỡ 4 khu vực quầy bar, khu vệ sinh, khu tắm tráng và kè đá.

Đến ngày 9/6/2021, đã tổ chức nghiệm thu việc hoàn thành tháo dỡ.

Quá trình tổ chức cưỡng chế được thực hiện theo đúng kế hoạch, phương án đã duyệt, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến các công trình hiện trạng do Vườn Quốc gia Cát Bà quản lý, các tài sản, vật kiến trúc và toàn bộ cảnh quan môi trường xung quanh; đồng thời, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi tổ chức bàn giao, Ban Cưỡng chế cùng với UBND huyện Cát Hải, UBND thị trấn Cát Bà và các cơ quan, đơn vị phối hợp thống nhất bàn giao lại mặt bằng Bãi Cát Dứa 1, thuộc phân khu phục hồi sinh thái biển Vườn Quốc gia Cát Bà, huyện Cát Hải cho Vườn Quốc gia Cát Bà quản lý.

Ông Nguyễn Văn Thịu, Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà, đại diện cho Vườn Quốc gia Cát Bà đã tiếp nhận mặt bằng Bãi Cát Dứa 1: Toàn bộ mặt bằng đã được phá dỡ, bờ kè đá sát bãi cát, tất cả khối lượng đá kè đã được các đơn vị tháo dỡ, bốc xếp vào 2 vị trí tại chân núi Cát Dứa; mặt bằng khu nhà sàn quầy bar trước cửa nhà kiểm lâm 1 tầng, mặt bằng khu tắm tráng, khu vệ sinh cũng đã được tháo dỡ xong.

Kim Thành