Tại văn bản này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc xử lý sau thanh tra của Bộ Y tế và các cơ quan, địa phương có liên quan đối với Kết luận thanh tra số 1574/KL-TTCP ngày 13/9/2019 của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý sau thanh tra này.

Chỉ đạo nói trên của Phó Thủ tướng Chính phủ căn cứ đề nghị của Bộ Y tế.

Trước đó, tại Kết luận thanh tra số 1574/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc cấp phép nhập khẩu, cấp số đăng ký đối với 10 thuốc, cấp phép hoạt động cho Công ty Helix năm 2014, vi phạm trong việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty Cổ phần VN Pharma... của Bộ Y tế.

Tại kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Bộ Y tế để xảy ra những yếu kém, vi phạm; yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo Cục Quản lý Dược và Vụ Kế hoạch Tài chính tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những vi phạm trong việc cấp phép nhập khẩu, cấp số đăng ký đối với 10 thuốc, cấp phép hoạt động cho Công ty Helix năm 2014; công tác đấu thầu mua thuốc tại các bệnh viện tuyến Trung ương đã được thanh tra.

Bộ Y tế chỉ đạo kiểm điểm và có biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc cho phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita Caplet 500mg của Công ty Austin Hồng Công (Trung Quốc) vào Việt Nam ngày 11/4/2014 trong khi giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc của công ty này đã hết hạn từ ngày 6/10/2013.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND các địa phương An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, TP Hồ Chí Minh và các bệnh viện: Chợ Rẫy, Y dược TP Hồ Chí Minh, Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trung ương Huế tổ chức kiểm điểm đối với những yếu kém, vi phạm trong công tác đấu thầu mua thuốc tại địa phương và bệnh viện tuyến Trung ương đã được thanh tra; chỉ đạo kiểm điểm và có biện pháp xử lý phù hợp đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những yếu kém, vi phạm tại địa phương, đơn vị mình theo kết luận thanh tra.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm; chuyển kết luận này đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc Công ty Cổ phần VN Pharma nhập khẩu thuốc, bán thuốc H-Capita do Công ty Helix sản xuất và các loại thuốc do Công ty Health 2000 sản xuất, xử lý theo thẩm quyền mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiến hành.

T.Giang