Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về việc đảm bảo cung ứng điện và việc thực hiện kết luận thanh tra về cung ứng điện với EVN và các đơn vị liên quan.

Kiểm điểm, xử lý kỷ luật cơ bản hoàn tất

Bộ Công thương đã thanh tra và có kết luận thanh tra, trong đó nội dung liên quan kiểm điểm, Thứ trưởng Bộ Công thương nói.

Ông Tân cho hay, vừa qua Bộ Công Thương đã giám sát việc thực hiện kết luận của các tập đoàn, tổng công ty, trong đó có EVN. 

Theo đó, EVN đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm các cá nhân đơn vị được chỉ ra trong kết luận thanh tra. Các hình thức kỷ luật đã cáo báo lên Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía Bộ Công Thương, ông Tân cho hay đã tiến hành kiểm điểm các đơn vị có liên quan tại bộ. Ông cũng khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, EVN khắc phục hậu quả, tránh lặp lại sai sót đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Thông tin thêm vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng nói, căn cứ kết luận thanh tra về cung ứng điện, Bộ Công thương đã nêu một số tồn tại và vi phạm với 5 nhóm nội dung.

Bao gồm: Chậm đầu tư hoàn thành một số nguồn và lưới điện; việc đảm bảo dự trữ nguồn nguyên liệu sơ cấp; điều độ hệ thống điện và cân đối các nguồn điện; vi phạm chỉ đạo điều hành và lập lịch; để gián đoạn nguồn cung ứng điện trên diện rộng ở khu vực miền Bắc...

Theo ông Hùng, đây là những nội dung rất quan trọng nên để làm rõ trách nhiệm, các đơn vị liên quan lập hội đồng kỷ luật để tiến hành kiểm điểm. 

“Đến nay EVN đã thực hiện kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm, đưa ra giải pháp khắc phục và báo cáo các đơn vị liên quan”, ông Hùng thông tin.

Kết quả, đã tổ chức kiểm điểm tại 24 đơn vị trong tập đoàn, 85 tập thể, 161 cá nhân có liên quan. Quá trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định và đã cơ bản hoàn tất.

Trong đó, EVN đã làm rõ trách nhiệm thực hiện xử lý kỷ luật một số nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý, gồm: Xem xét kỷ luật bằng hình thức khiển trách với một phó tổng giám đốc phụ trách điều độ hệ thống điện; ban hành quyết định kỷ luật khiển trách với giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, đã đề xuất kỷ luật khiển trách với một nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn và thành viên hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc của tập đoàn. Do vấn đề này vượt thẩm quyền nên Ủy ban đang báo cáo các cấp có thẩm quyền, ông Hùng cho biết.

Đã có giải pháp đảm bảo cung ứng điện

Cũng tại họp báo, lãnh đạo Bộ Công thương cũng thông tin các giải pháp để bảo đảm cung ứng điện.

Theo đó, bộ đã triển khai các giải pháp như đảm bảo cung ứng nguồn nhiên liệu đầu vào như than, khí, dầu để sản xuất điện. Đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nguồn lưới điện, đặc biệt đường dây 500kV Quảng Trạch, điều độ vận hành hệ thống điện tối ưu, khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống điện mái nhà.

Bộ cũng chỉ đạo EVN nâng cao dự báo, xây dựng kịch bản đối phó với tín hiệu cực đoan, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế, sinh hoạt người dân.

Về cách tính giá điện, ông Tân cho biết, theo Quyết định 24 của Chính phủ đã quy định phương pháp lập giá bán lẻ điện bình quân với các khâu trong quy trình sản xuất cung ứng điện như phát điện, truyền tải điện, phân phối, dịch vụ hỗ trợ…

Các cơ chế điều chỉnh mức giá bình quân đã quy định rõ trong Quyết định 24 về thông số đầu vào. Cụ thể nếu tăng hơn 3% trở lên thì sẽ điều chỉnh tăng và ngược lại.

Nhấn mạnh, điện có mặt hầu hết trong đời sống kinh tế, nên điều chỉnh ảnh hưởng toàn xã hội, theo ông Tân, Quyết định 24 cũng quy định phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có ảnh hưởng vĩ mô. 

Bộ Công Thương đã nghiên cứu sửa đổi Quyết định 24 để xây dựng cơ chế điều chỉnh cho lộ trình phù hợp và hiện đã trình Chính phủ.

Hương Giang