Xét duyệt bố trí nền nhà sai đối tượng

Trước đó, UBND thị xã Tân Châu đã ban hành Kết luận thanh tra số 400/KL-UBND ngày 24/3/2021 về thanh tra công tác xét duyệt, bố trí cấp nền nhà tái định cư trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng, xã Tân An.

Kết quả thanh tra cho thấy, UBND xã Tân An, mà trực tiếp là Hội đồng Xét duyệt đối tượng mua nền nhà trả chậm trên tuyến dân cư của xã, chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định về công tác xét duyệt bố trí nền nhà cho người dân, chưa tham mưu tốt cho UBND thị xã thực hiện đúng theo quy định, dẫn đến khiếu nại của người dân trong khu vực.

Đoàn thanh tra đã tiếp cận và làm việc được 20/25 trường hợp được bố trí nền trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở xã Tân An và 1 hộ trên tuyến dân cư lô 19, cho thấy phần nhiều các trường hợp được bố trí nền nhà trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở xã Tân An đảm bảo tương đối đúng đối tượng. Tuy nhiên, có 2 trường hợp xét chưa đúng đối tượng là hộ ông Nguyễn Văn Thành và hộ ông Nguyễn Văn Minh.

Các hộ này tuy thuộc đối tượng có khó khăn về nhà ở nhưng không thuộc trường hợp có nhà bị sạt lở năm 2016 và không thuộc diện có nhu cầu nhà ở khẩn cấp, trường hợp này có thể xét duyệt bố trí nền nhà ở vào thời điểm khác.

Đoàn thanh tra xác định, UBND xã Tân An đã xét duyệt bố trí nền nhà trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở cho 2 trường hợp này cùng thời điểm với nhóm hộ bị sạt lở không có chỗ ở, là thực hiện chưa đúng chủ trương, sai quy định trong việc bố trí nền nhà cho hộ bị sạt lở, tạo ra sự so bì, khiếu nại của người dân trong khu vực. Do đó, cần kiến nghị xem xét điều chỉnh thu hồi nền nhà đã cấp chưa đúng đối tượng đối với hộ ông Minh và hộ ông Thành.

Ngoài ra, do việc cấp nền sai quy định đối với hộ ông Nguyễn Văn Minh và ông Nguyễn Văn Thành nên 2 trường hợp này không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ 40 triệu đồng (hiện tại các hộ đã nhận 20 triệu đồng). Do đó, kiến nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã ngưng chi số tiền 20 triệu đồng còn lại và thu hồi số tiền 20 triệu đồng đã chi…

Nhiều nội dung kiến nghị đã được thực hiện

Tại Báo cáo số 1151/BC-UBND ngày 9/9/2022 về việc xin chủ trương thực hiện kết luận thanh tra công tác xét duyệt, bố trí cấp nền nhà tái định cư trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng, UBND thị xã Tân Châu cho biết, đến nay, nhiều nội dung kiến nghị thanh tra đã được các đơn vị thực hiện xong.

Riêng nội dung giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và UBND xã Tân An thực hiện việc tham mưu cho UBND thị xã thu hồi nền nhà bố trí chưa đúng trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng đối với hộ ông Minh và hộ ông Thành; giao UBND xã Tân An thu hồi lại số tiền đã cấp 20 triệu đồng/hộ đối với 2 hộ này do cấp nền nhà chưa đúng đối tượng, thì chưa thực hiện.

Nhằm kết thúc việc thực hiện Kết luận số 400/KL-UBND, UBND thị xã Tân Châu kiến nghị UBND tỉnh An Giang cho chủ trương theo hướng không thu hồi số tiền đã cấp đợt 1 vào năm 2020 từ nguồn vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đối với hộ ông Thành và hộ ông Minh, vì số tiền 2 hộ này đã nhận và sử dụng cho việc xây dựng nhà, việc thu hồi sẽ gặp khó khăn.

Theo UBND thị xã Tân Châu, đến thời điểm hiện tại đã thực hiện 5/7 biện pháp theo kết luận. Tuy nhiên, việc thu hồi 2 nền nhà của hộ ông Thành và hộ ông Minh gặp khó khăn do đã xây cất nhà ở ổn định, nếu ban hành quyết định thu hồi nền nhà thì việc thi hành quyết định khó khả thi.

Mặc dù vào thời điểm xét duyệt, Hội đồng Xét duyệt thực hiện chưa đúng quy định về thứ tự đối tượng được ưu tiên là những trường hợp sạt lở khẩn cấp cần phải di dời nhà. Tuy nhiên, 2 trường hợp này cũng không có chỗ ở ổn định, hộ ông Minh có nhà nằm trong vùng sạt lở nhưng tháo dỡ trước, còn hộ ông Thành sống dưới ghe cũng nằm trong vùng sạt lở…

Vì vậy, UBND thị xã Tân Châu kiến nghị UBND tỉnh cho phép địa phương lập các thủ tục xét giao đất cho hộ ông Thành và hộ ông Minh theo hướng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo giá nền linh hoạt, khi được UBND tỉnh ban hành giá đất đối với tuyến dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng, do hiện nay 2 hộ này đã xây dựng nhà ở ổn định.

Nhật Huyền