Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có Báo cáo số 106/BC-UBND về kết quả thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến thu hồi, giao đất để thực hiện dự án đầu tư Trung tâm Giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác, hợp tác xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ ban hành các thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo rà soát, lập bổ sung phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho các hộ dân có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan xử lý vi phạm pháp luật đất đai của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo quy định của pháp luật, cụ thể: Thu hồi diện tích đất đã xây dựng toà nhà 6 tầng do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho thuê không đúng quy định để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo công khai, minh bạch, theo cơ chế thị trường, đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát tài sản Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc xử lý tài sản gắn liền với đất và các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Lexus Thăng Long và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện theo quy định pháp luật.

 Đối với diện tích đất chưa sử dụng, nếu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực sự có nhu cầu sử dụng đất, có năng lực thực hiện dự án thì gia hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 UBND thành phố có trách nhiệm kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý đất đai, để xảy ra vi phạm pháp luật đất đai của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

 Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, UBND quận Nam Từ Liêm đã rà soát, lập, phê duyệt bổ sung phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho 23 hộ gia đình với số tiền 9,4 tỷ đồng. Tháng 12/2018, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chi trả số tiền này cho các hộ gia đình.

 Đến nay, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thống nhất ranh giới khu đất thu hồi. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thuê đơn vị có tư cách pháp nhân đo đạc khu đất. Diện tích khu đất khoảng 8.000m2. Trên khu đất xây dựng toà nhà 6 tầng với diện tích 2.329 m2.

 Hiện, UBND thành phố đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ khu nhà 6 tầng làm cơ sở lập hồ sơ thu hồi nhà, đất nêu trên theo quy định. Dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2019.

Trên cơ sở quyết định thu hồi đất, UBND thành phố sẽ xin ý kiến để tổ chức đấu giá nhà, đất trên theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Tại Báo cáo số 106/BC-UBND, UBND thành phố Hà Nội đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ xem xét, cho phép Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được tiếp tục thực hiện dự án đã được phê duyệt trên phần đất còn lại.

Ngoài ra, UBND thành phố đã giao Thanh tra thành phố chủ trì cùng Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm, UBND phường Mỹ Đình 1 đã tổ chức kiểm điểm các tổ chức cá nhân liên quan (hình thức nghiêm túc rút kinh nghiệm). Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, rà soát, chấn chỉnh không để xảy ra sai phạm tương tự trong công tác quản lý đất đai.

Hoàng Long