Kết quả kiểm tra, xác minh công tác quản lý tài chính, ngân sách cho thấy, báo cáo tài chính của ban cơ bản đầy đủ các nội dung; các nguồn kinh phí được theo dõi đầy đủ; sổ sách kế toán, quyết toán rõ ràng, hoạch toán đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh; chứng từ kế toán tương đối gọn gàng, sắp xếp có khoa học. 

Qua thanh tra, đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót, đó là, năm 2022, đơn vị đã trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi quá mức quy định tối đa theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT- BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, số tiền 85.538.650 đồng.

Đến 31/12/2022, Ban chưa xử lý số tiền vi phạm hợp đồnh của bên thi công (bên B) đang hoạch toán trên tài khoản phải trả khác, số tiền 120.000.000 đồng.

Ban chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư số 124/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý số tiền thu được từ cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Khu nhà ở sinh viên Vinh Trung ở phường Trung Đô, TP Vinh.

leftcenterrightdel
Khu nhà ở sinh viên Vinh Trung thuộc sự quản lý của Ban QLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh. Ảnh: Xuân Thống 

Từ những khuyết điểm, tồn tại trên, Thanh tra tỉnh kết luận, trách nhiệm thuộc về giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên và các cá nhân liên quan. Do đó, kiến nghị Giám đốc Ban QLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; có biện pháp khắc phục những hạn chế và xử lý các thiếu sót trong phạm vi quản lý; thực hiện việc rà soát, hoàn thiện các quy chế kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý, ban hành quyết định thu hồi số tiền 1.774.278.000 đồng (gồm tiền thuế chưa kê khai, nộp thuế và tiền thu được từ cho thuê nhà ở) vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

leftcenterrightdel
 Ban QLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh được thành lập năm 2020 trên cơ sở hợp nhất nhất từ 5 ban QLDA đầu tư xây dựng trực thuộc 4 sở trước đây. Ảnh: Xuân Thống

Liên quan việc thực hiện kết luận thanh tra, trao đổi với Báo Thanh tra, đại diện đơn vị cho biết, ngày 12/1/2024, ông Nguyễn Mẫu Lương, Giám đốc Ban QLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh đã có báo cáo kết quả thực hiện kết luận mà Thanh tra tỉnh chỉ ra.

Trong đó, về kinh tế, ban đã chỉ đạo và yêu cầu bộ phận kế toán thực hiện nộp trả kinh phí theo quyết định thu hồi của Thanh tra tỉnh với số tiền 1.774.278.000 đồng.

Về chỉ đạo, xử lý hành chính, ban đã tổ chức họp và thông báo kết luận thanh tra đến các phòng chuyên môn, cán bộ và đơn vị liên quan. Tại cuộc họp, Giám đốc Ban đã giao một số nhiệm vụ theo kết luận của Thanh tra tỉnh, đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm, tiếp tục phát huy những ưu điểm, mặt tích cực đã đạt được và có biện pháp khắc phục những hạn chế và xử lý các thiếu sót. Đồng thời thực hiện việc rà soát, hoàn thiện các quy chế, để triển khai cho phù hợp, đúng quy định, như: Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý vận hành khu nhà ở sinh viên Vinh Trung…

Ban QLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An được thành lập trên cơ sở hợp nhất các ban: Ban QLDA xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị (thuộc Sở Xây dựng); Ban QLDA xây dựng công trình văn hóa, thể thao và du lịch và Ban QLDA bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao); Ban Quản lý các dự án xây dựng công trình y tế (thuộc Sở Y tế) và Ban Quản lý chuyên ngành giáo dục và đào tạo (thuộc Sở GD&ĐT).

Xuân Thống