Kết luận thanh tra số 70 của Thanh tra Bộ Xây dựng cho thấy, chung cư H9A được xây dựng tại Lô H9, Khu DFG, khu đô thị vườn Tokyu, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trên tổng diện tích 2.276,70m2, tổng diện tích sàn trên 50.444m2.

Tòa nhà có chiều cao 83,75m với 24 tầng, dân số ước tính 1.431 người. Công trình được đưa vào sử dụng ngày 9/12/2019 theo Văn bản số 235 của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Tổng số kinh phí bảo trì bao gồm kinh phí bảo trì phần diện tích khu căn hộ của khách hàng và kinh phí bảo trì phần diện tích mà chủ đầu tư giữ lại là trên 19,66 tỷ đồng; kinh phí bảo trì đối với diện tích khác trên 157,884 triệu đồng.

Kết quả thanh tra cho thấy, chủ đầu tư - Công ty TNHH Becamex Tokyu mở tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư không đúng tên tài khoản là tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư dưới hình thức có kỳ hạn, vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 36 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Tính đến ngày 31/12/2021, chủ đầu tư chưa có thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư biết về việc thu và gửi kinh phí bảo trì vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm mở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1, Điều 109 Luật Nhà ở năm 2014.

leftcenterrightdel
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Becamex Tokyu tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với các phòng ban, cá nhân để xảy ra các vi phạm. Ảnh: TQ 

Đến ngày 15/3/2022, chủ đầu tư mới có Thông báo số 48 gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông báo về tên tài khoản, số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền kinh phí bảo trì phần sở hữu chung tòa chung cư.

Về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 9/12/2019 đến tháng 3/2022, hội nghị nhà chung cư lần đầu chưa được tổ chức, chậm 15 tháng so với quy định.

“Những vi phạm được chỉ ra trên đây, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư - Công ty TNHH Becamex Tokyu”  - kết luận nêu.

Với những vi phạm, tồn tại được chỉ ra trong kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Becamex Tokyu tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với các phòng ban, cá nhân để xảy ra các vi phạm; tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, bầu ban quản trị nhà chung cư theo quy định; chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi của kinh phí bảo trì phải đóng theo quy định sang tiền gửi có kỳ hạn trước khi bàn giao cho ban quản trị. Đồng thời, thống nhất các nội dung và quyết toán kinh phí bảo trì trước khi bàn giao cho ban quản trị quản lý, sử dụng; tiến hành bàn giao các hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị theo quy định.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Becamex Tokyu và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra; báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận thanh tra gửi về Thanh tra Bộ Xây dựng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trưởng phòng Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra - Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH Becamex Tokyu và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra.

Trần Quý