Kết luận thanh tra số 667/KL-TTT ngày 9/9/2022 của Thanh tra tỉnh Bình Định cho thấy, giai đoạn 2016 - 2021, kết quả thực hiện so với kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Phù Cát trình UBND tỉnh chỉ đạt 13,29%.

Theo giải trình của UBND huyện Phù Cát, nguyên nhân là do nhiều hạng mục, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa thực hiện bởi gặp khó khăn về bồi thường giải phóng mặt bằng, thiếu vốn, mặt khác, có hạng mục công trình xây dựng hồ sơ, thủ tục không kịp thời, chậm lập dự án, thiết kế công trình, vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất…

Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua kiểm tra cho thấy việc theo dõi, tổng hợp và quản lý số lượng, diện tích của đơn vị, tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện còn thiếu thống nhất, chưa tập trung vào một đầu mối, chưa được UBND thị trấn và các xã theo dõi, cập nhật thường xuyên trong sổ địa chính, sổ mục kê để thực hiện việc chỉnh lý biến động đất đai.

Đối với công tác quản lý, sử dụng tiền bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, qua thanh tra cho thấy từ năm 2017 - 2021, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện (là cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất) thực hiện chi sai gần 300 triệu đồng.

“Những khuyết điểm, vi phạm trong công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch và công tác quản lý, sử dụng đất đai được chỉ ra trong kết luận thanh tra, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất qua các thời kỳ”, kết luận nêu.

Công tác quản lý và xử lý các vi phạm đất đai, qua kiểm tra thực tế tại 10 vị trí (theo bản đồ VLAP đo vẽ năm 2014) tại thị trấn Ngô Mây, đoàn thanh tra xác định có 4 trường hợp lấn chiếm đất công với tổng diện tích 1.777,5m2, nhưng chưa được UBND thị trấn có biện pháp xử lý.

Trên địa bàn xã Cát Hanh, từ năm 2016 - 2021, có 26 trường hợp lấn, chiếm đất, xây dựng nhà trái phép với tổng diện tích 859,67m2. Trong đó, có 2 trường hợp đã lập biên bản và tháo dỡ nhưng chưa thu hồi đất, 24 trường hợp còn lại chưa được xử lý. Qua kiểm tra thực địa tại 10 vị trí (theo bản đồ VLAP đo vẽ năm 2014), đoàn thanh tra phát hiện có 2 trường hợp lấn chiếm 1.140m2 đất do UBND xã Cát Hanh quản lý, nhưng chưa có biện pháp xử lý.

Tại xã Cát Khánh, từ năm 2016 - 2021, trên địa bàn xã có 45 trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép, sử dụng đất sai mục đích. Trong đó, 33 trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép với tổng diện tích trên 2.829m2, 12 trường hợp sử dụng đất sai mục đích với tổng diện tích 1.048m2. Đối với các trường hợp vi phạm này đã được chính quyền lập biên bản vi phạm, song chưa được xử lý dứt điểm.

“Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND thị trấn Ngô Mây, Chủ tịch UBND xã Cát Hanh, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh và các cán bộ địa chính thị trấn Ngô Mây, xã Cát Hanh, xã Cát Khánh qua các thời kỳ”, Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Bình Định yêu cầu thị trấn Ngô Mây, xã Cát Hanh, xã Cát Khánh xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích. Ảnh: TQ 

Xét tính chất, mức độ khuyết điểm, vi phạm, Thanh tra tỉnh Bình Định yêu cầu UBND thị trấn Ngô Mây, UBND xã Cát Hanh, UBND xã Cát Khánh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra; có biện pháp khắc phục, chấm dứt ngay những khuyết điểm, vi phạm; kịp thời chấn chỉnh, đưa công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn theo đúng các quy định của Nhà nước.

Yêu cầu UBND thị trấn Ngô Mây khẩn trương xử lý dứt điểm 4 trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép; UBND xã Cát Hanh xử lý 33 trường hợp vi phạm lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép; UBND xã Cát Khánh xử lý dứt điểm 45 trường hợp lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích theo đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm theo kết luận thanh tra đã nêu; có biện pháp khắc phục, chấm dứt ngay những khuyết điểm, vi phạm; kịp thời chấn chỉnh, đưa công tác quản lý tài chính thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

Có trách nhiệm thu hồi và nộp đầy đủ số tiền gần 300 triệu đồng do chi sai các khoản từ nguồn thu tiền bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Trong đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trên 120,844 triệu đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện trên 174,496 triệu đồng.

Đối với UBND huyện Phù Cát, Thanh tra tỉnh yêu cầu rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện; chỉ đạo các phòng, ban chức năng tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, thẩm tra, giám sát để công tác quản lý đất đai đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

Khẩn trương xử lý dứt điểm đối với các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn huyện nói chung và thị trấn Ngô Mây, các xã Cát Hanh, Cát Khánh như kết luận thanh tra đã nêu.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trần Quý