Bố trí hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ trái quy định

Trường Cao đẳng Nguyễn Du tỉnh Hà Tĩnh được thành lập ngày 4/4/2011 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở đổi tên từ Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du theo Quyết định 44/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Cơ cấu tổ chức của trường gồm 6 phòng, khoa, trung tâm.

Năm 2022, đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động, văn thư, lưu trữ Nhà nước tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du.

Qua kiểm tra, kết luận về cơ bản trường đã đạt một số kết quả tốt, song trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trường Cao đẳng Nguyễn Du còn có một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Đáng chú ý, về công tác tổ chức bộ máy, trường chưa thành lập hội đồng trường theo quy định. Trung tâm Thực hành Nghệ thuật và Du lịch trên thực tế hoạt động chưa hiệu quả, hiện không bố trí viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm. Trong tuyển dụng còn để việc thực hiện bổ nhiệm 1 lãnh đạo khoa, phòng khi chưa đủ tiêu chuẩn. Trong thực hiện chế độ chính sách, chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng và chi trả phụ cấp kế toán sai quy định; ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ sai quy định. Trong đánh giá xếp loại viên chức còn tồn tại hạn chế trong xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại chất lượng viên chức; viên chức tự đánh giá chưa đảm bảo các tiêu chí để làm căn cứ xếp loại…

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du khắc phục những tồn tại đã chỉ ra, trong đó tập trung các nội dung:

Rà soát, đánh giá hoạt động của Trung tâm Thực hành Nghệ thuật và Du lịch để có phương án kiện toàn, sáp nhập hoặc chấm dứt hoạt động. Rà soát để thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức đúng quy định về ngạch, bậc, thời gian nâng lương và thẩm quyền thực hiện. Không bố trí hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP; ban hành quyết định kiện toàn hội đồng khoa học…

“Biến” ký túc xá thành trung tâm dịch vụ tư vấn du học

Liên quan những kiến nghị của đoàn kiểm tra, mới đây, qua trao đổi với bà Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du cho biết, những tồn tại, hạn chế mà cơ quan chuyên môn chỉ ra qua kiểm tra nằm trong thời gian của nhiệm kỳ hiệu trưởng cũ (ông Hồ Việt Anh - PV), sau khi Ban Giám hiệu được kiện toàn, nhà trường đã tiếp thu và từng bước khắc phục. “Hiện tại trường đã thành lập hội đồng trường theo quy định; đồng thời kiện toàn hội đồng khoa học”, bà Hằng thông tin.

Theo bà Đặng Thị Thúy Hằng, sau khi trường thực hiện cơ chế tự chủ và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, mặc dù trường đã cố gắng thực hiện cắt giảm từ 13 khoa, phòng xuống còn 6 khoa, phòng và đi vào hoạt động. Tuy nhiên đến nay hoạt động chung của nhà trường rất khó khăn, nhất là trong công tác tư vấn, hướng nghiệp trong đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

Đối với Trung tâm Thực hành Nghệ thuật và Du lịch, căn cứ tổ chức, bộ máy hoạt động của trường được UBND tỉnh phê duyệt, trung tâm hoạt động từ 2011. Hiện số người làm việc trên tổng số biên chế được giao còn thiếu (44/58 người) nên trường chỉ bố trí viên chức kiêm nhiệm tại đơn vị này. Trước kia Trung tâm hoạt động ổn định, song giai đoạn dịch bệnh nhiều hoạt động bị cắt giảm, như hội thi, sự kiện nghệ thuật của tỉnh…

Đối với việc khắc phục sử dụng Hợp đồng 68 làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính trường trao đổi, trong Hợp đồng 68 có quy định nhóm công việc khác nên trường tiếp tục ký hợp đồng lại.

Năm 2022, sau khi Sở Nội vụ kiểm tra đã chỉ ra thì trường chờ hướng dẫn. Gần đây, Sở Nội vụ văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP, trong đó chỉ rõ đối với hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thì có nội dung ưu tiên ký kết hợp đồng dịch vụ, ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp, không được ký kết hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước.

leftcenterrightdel
Khu ký túc xá của trường chưa sử dụng hết công năng được trường vận dụng cho thuê làm điểm kinh doanh, tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Ảnh: CSCC 

Ngoài những nội dung đoàn kiểm tra chỉ ra, còn diễn ra việc lâu nay dư luận địa phương phản ánh nhà trường đã cho các tổ chức, cá nhân ở ngoài thuê khu ký túc xá làm nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Theo lãnh đạo trường, có việc đó, xuất phát từ việc cơ sở vật chất của trường chưa khai thác hết, số học viên, sinh viên ở nội trú trong ký túc xá rất ít, vì người học số học tập trung tại trường không nhiều, chủ yếu được tuyển sinh tại các huyện và mở lớp tại các địa phương đó.

Người đứng đầu nhà trường cho biết, sau khi hiệu trưởng cũ nghỉ hưu, được giao phụ trách trường trong năm 2021, phát hiện ra vấn đề đã yêu cầu các bộ phận hành chính báo cáo. Ngay cả việc thu từ nguồn dịch vụ này đều đưa vào sổ sách để theo dõi, hàng năm Sở Tài chính đều kiểm tra… Bản chất sự việc là sau khi tự chủ thì nguồn kinh phí gặp khó khăn nên trường vận dụng việc tài sản chưa sử dụng hết để cho thuê nhằm bổ sung, cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên của trường. “Hiện nay nhà trường đang giao các bộ phận phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành để hoàn thiện xây dựng đề án. Lâu nay các cơ quan kiểm tra có nhắc nhở nhưng không yêu cầu dừng, từ đó để đảm bảo quy định… trường đã tập trung soạn thảo đề án để trình cấp có thẩm quyền, kể cả Sở Tài chính và UBND tỉnh, còn việc đồng ý, phê duyệt ban hành hay không là cấp trên quyết định”, bà Đặng Thị Thúy Hằng cho biết.

Xuân Thống