Công ty TNHH Seojin Việt Nam có địa chỉ tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu là đúc kim loại màu; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung; sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghệ khai thác; tái chế phế liệu; sản xuất linh kiện ô tô; gia công hợp kim nhôm sắt thép. Tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp có 4.216 người.

Thời điểm thanh tra, Công ty TNHH Seojin Việt Nam đã phân loại lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt; lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm; xây dựng và triển khai các kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng và ban hành nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; bố trí các biển cảnh báo chỉ dân an toàn tại nơi làm việc; đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; bố trí bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; công tác y tế…

Doanh nghiệp đã trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và lập sổ theo dõi việc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân; thực hiện việc khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động năm 2022 và đợt 1 năm 2023…

Tuy nhiên, thời điểm thanh tra, doanh nghiệp chưa tổ chức đào tạo tập huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định cho 4.230 người. Bố trí người lao động vận hành xe nâng, cầu trục, pa lăng, hàn điện chưa có chứng chỉ đào tạo nghề tương ứng.

Đáng lưu ý, doanh nghiệp không tổ chức điều tra tai nạn lao động đối với 73 vụ tai nạn lao động nặng, nhẹ thuộc thẩm quyền điều tra của doanh nghiệp; thực hiện báo cáo không đầy đủ về tai nạn lao động theo quy định (năm 2022 không tổng hợp số vụ tai nạn lao động đưa vào báo cáo).

Doanh nghiệp chưa được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với 11 hệ thống đường ống khí nén; chưa thực hiện chứng nhận hợp quy đối với cầu trục mua năm 2023.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, mặc dù doanh nghiệp đã tự kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động nhưng nội dung kiểm tra sơ sài; thành phần của hội đồng an toàn, vệ sinh lao động chưa thực hiện đúng quy định.

Các xưởng sản xuất tại các lô chưa có nội quy an toàn chung, an toàn lao động; cầu trục tại các xưởng sản xuất thiếu niêm yết nội quy vận hành; tại xưởng B3 (bộ phận đúc la-răng ô tô), rót khuôn đúc không có biện pháp xử lý hơi khí bụi... tại xưởng sản xuất container, người lao động làm việc trong không gian hạn chế nhưng doanh nghiệp chưa lập phương án làm việc trong không gian hạn chế.

Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động sai phương pháp xác định đối với các yếu tố đó như: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi hô hấp, bụi toàn phần, hơi khí độc; lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động nhưng lại không tiến hành quan trắc môi trường lao động đối với yếu tố phát sinh trong sản xuất, như: Bộ phận đúc nhôm, bộ phận Whell không đánh giá Al…

Căn cứ vào những tồn tại trên, Cục trưởng Cục An toàn lao động đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Seojin Việt Nam 295 triệu đồng.

Cục trưởng Cục An toàn lao động yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Seojin Việt Nam rà soát thực hiện tự kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ LĐTB&XH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Rà soát triển khai niêm yết đầy đủ các nội quy, quy trình vận hành, lập phương án làm việc trong không gian hạn chế theo quy định tại Điều 15, 16 Luật An toàn, vệ sinh lao động, QCVN 34: 2018/BLĐTBXH.

Theo yêu cầu của Cục An toàn lao động, Công ty TNHH Seojin Việt Nam thực hiện rà soát, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho tất cả người lao động theo các nhóm, lưu giữ hồ sơ huấn luyện cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTB&XH...

Phương Anh