Về thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong tháng 7, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 2 đoàn thanh tra, gồm: Đoàn thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh; đoàn thanh tra công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi.

Triển khai mới 4 đoàn thanh tra, gồm 2 đoàn thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 1 đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra; khiếu nại, tố cáo (KNTC); tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng (PCTN) và công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Vũ Quang; 1 đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KNTC, PCTN và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng cơ bản tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh.

Hoàn thiện báo cáo, dự thảo kết luận 4 đoàn thanh tra, gồm đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị thành viên thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng đối với nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị trực thuộc; đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị, an toàn giao thông tại thành phố Hà Tĩnh hướng đến mô hình thành phố thông minh; đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN, công tác quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Ban hành 9 kết luận thanh tra của 4 đoàn thanh tra (3 đoàn thanh tra doanh nghiệp và 1 đoàn thanh tra tại huyện Thạch Hà); kiến nghị thu hồi 2.964 triệu đồng; xử lý khác 3.420 triệu đồng.

Cùng thời gian này, thanh tra các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cũng tiến hành các hoạt động thanh tra theo kế hoạch. Đơn cử, Thanh tra Sở Y tế ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh thuốc, dược liệu; trang thiết bị, vật tư y tế; thực phẩm chức năng. Qua thanh tra, phát hiện sai sót và đã xử phạt vi phạm hành chính 1 tổ chức.

UBND huyện Lộc Hà ban hành kết luận về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách trong các năm 2020, 2021, 2022; nguồn thu đóng góp của cha mẹ học sinh năm 2018-2019, 2019-2020 và 2020-2021; việc chấp hành pháp luật về giáo dục tại Trường Tiểu học Thạch Mỹ. Qua thanh tra, phát hiện một số sai sót thuộc lĩnh vực tài chính; xử lý hành chính, kiểm điểm rút kinh nghiệm cá nhân có liên quan.

UBND thành phố Hà Tĩnh ban hành 2 kết luận thanh tra, gồm: Kết luận thanh tra về thực hiện pháp luật về giáo dục; chính sách, pháp luật khác có liên quan và thực hiện quyền hạn được giao tại Trường Mầm non Thạch Hạ, Tiểu học Thạch Hạ, THCS Quang Trung, phát hiện một số tồn tại trong lĩnh vực tài chính, kiến nghị xử lý hành chính; kiểm điểm rút kinh nghiệm cá nhân có liên quan.

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND phường Văn Yên. Qua thanh tra, phát hiện sai sót thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, kiến nghị xử lý kinh tế 105,125 triệu đồng, xử lý hành chính kiểm điểm rút kinh nghiệm cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện 13 cuộc thanh tra, trong đó: Số cuộc từ kỳ trước chuyển sang 12 cuộc, triển khai mới trong kỳ 1 cuộc. Nội dung thanh tra chủ yếu là công tác quản lý tài chính, ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các phường, xã, trường học.     

Xuân Thống