Thượng tá Đinh Văn Kha, phó trưởng đoàn thanh tra đã trình bày toàn văn dự thảo kết luận thanh tra, với một số nội dung chính như: Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi hành án phạt tù; việc tiếp nhận, phân loại và giam giữ, quản lý phạm nhân; việc thực hiện các biện pháp công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm của phạm nhân và đối tượng khác, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trại giam; việc chấp hành các quy định về chế độ, chính sách pháp luật đối với phạm nhân; việc chấp hành các quy định về hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân; lập kế hoạch lao động, tổ chức lao động...

Dự thảo kết luận thanh tra đã ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù của Trại giam Kênh 5, đồng thời đưa ra 6 kiến nghị yêu cầu giám thị chỉ đạo và tổ chức thực hiện để bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phan Xuân Sơn đã nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng là một lĩnh vực quan trọng trong bảo vệ và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công an, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người chấp hành án theo quy định của pháp luật, và trách nhiệm của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương.

Thiếu tướng Phan Xuân Sơn đánh giá cao sự phối hợp tạo điều kiện của Ban Giám thị Trại giam Kênh 5, cùng các đơn vị được thanh tra đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra triển khai công việc theo đúng tiến độ, đề nghị giám thị tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị được nêu trong kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Công an đúng thời gian quy định.

Đối với các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đoàn thanh tra sẽ nghiên cứu, thảo luận, tiếp thu và điều chỉnh, bổ sung trong dự thảo kết luận trước khi ký, ban hành.

Lê Thương