Theo báo cáo mới của Liên minh Khu vực Tư nhân Kenya (Kepsa) về "Rủi ro tham nhũng - Khảo sát khu vực tư nhân ở Kenya", lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, tài chính và bảo hiểm có mức độ tham nhũng cao nhất là 90%.
 
Báo cáo cũng chỉ ra, các ngành: Y tế, giáo dục, bất động sản, bán buôn, bán lẻ, sản xuất và vận tải đều có mức tham nhũng trên 50%.
 
Trái với nhiều suy nghĩ, ngành khai thác mỏ, năng lượng lại ít bị ảnh hưởng nhất bởi tham nhũng, với mức độ dưới 40%.
 
Về các hình thức tham nhũng, phổ biến nhất trong ngành khách sạn, dịch vụ chuyên nghiệp, tài chính và bảo hiểm là: Lừa đảo (83%), hối lộ (78%) và trốn thuế (59%).
 
Bên cạnh đó, tham nhũng với các biểu hiện: hối lộ, lừa đảo, biển thủ, chiếm dụng tiền, lạm dụng chức vụ, vi phạm tín nhiệm hoặc sai phạm liên quan đến thuế, là phổ biến nhất trong lĩnh vực mua sắm và cung cấp, tài chính, kế toán các ngành.
 
Tham nhũng cũng được ghi nhận nhiều ở khối các công ty vừa và nhỏ. "54% số người được hỏi từ các công ty vừa và nhỏ đã báo cáo có hối lộ trong hoạt động kinh doanh, trong khi tỷ lệ ở các công ty lớn là 22%", báo cáo cho biết.
 
Con số thiệt hại tài chính của doanh nghiệp được đưa ra khá "giật mình", với 22% doanh nghiệp bị mất khoảng 100.000 - 500.000 Sh mỗi năm do tham nhũng.

Ngọc Anh