Hà Nội đã tiết kiệm, tiết giảm chi thường xuyên ngay từ khâu xây dựng, giao dự toán của TP trên 3.519 tỷ đồng. Qua công tác thẩm tra, phân bổ, rà soát, điều chỉnh, phê duyệt dự toán chi thường xuyên cũng tiết kiệm cho ngân sách trên 2.388 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo, Hà Nội đã chuyển đổi vị trí công tác 1.087 cán bộ, công chức. Về việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập thì đã có 34.324 người kê khai; còn 16 người chưa kê khai. Đáng chú ý, chỉ có 1 người kết luận không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập.

UBND TP Hà Nội cũng cho biết, năm 2018, Công an TP đã thụ lý điều tra 46 vụ, 119 bị can liên quan đến tham nhũng. Đến nay, đã có kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 26 vụ, 89 bị can. Tài sản thiệt hại là 16,5 tỷ đồng, trong quá trình điều tra đã thu hồi được 3 tỷ.

Viện Kiểm sát nhân dân TP đã truy tố chuyển tòa 21 vụ, 75 bị can, đang giải quyết 9 vụ, 33 bị can. TAND TP đã xét xử 44 vụ, 162 bị cáo, đang giải quyết 16 vụ, 80 bị cáo…

Song, tình hình tham nhũng trên địa bàn TP Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính…

Nguyên nhân được đưa ra là do công tác quản lý Nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình để vụ lợi. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức…

Năm 2019, Hà Nội đề ra loạt nhiệm vụ, giải pháp PCTN. Trong đó, chú trọng công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chính sách tiền lương, đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức nhất là trong 1 số lĩnh vực đặc thù…

 H.Giang