Thực hiện nghị quyết của Hội nghị Các quốc gia thành viên UNCAC về cơ chế đánh giá thực thi UNCAC và theo kết quả bốc thăm, Việt Nam là quốc gia được đánh giá việc thực thi UNCAC vào các năm 2011 - đánh giá Chu trình I đối với Chương III về hình sự hóa và thực thi pháp luật và Chương IV về hợp tác quốc tế và năm 2017 - đánh giá Chu trình II đối với Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về thu hồi tài sản. 

“Kết quả đánh giá của cả 2 chu trình đã được thông tin rộng rãi tới các cơ quan Nhà nước và toàn xã hội để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong phòng, chống tham nhũng (PCTN)”, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TH

Hoạt động đánh giá thực thi UNCAC tạo cơ hội để Việt Nam rà soát, hoàn thiện, nghiên cứu chính sách, pháp luật, phát triển chất lượng, hiệu quả của việc thực thi pháp luật.

“Chặng đường 14 năm tham gia UNCAC, có thể nói, trong thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện tốt các nghĩa vụ quốc gia thành viên, đặc biệt là việc thực hiện nội luật hóa và thực hiện cơ chế đánh giá, thực thi UNCAC, mặc dù quá trình thực hiện cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục được phân tích, đánh giá để từ đó đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện",  Phó Tổng Thanh tra nói.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, TTCP tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá những kết quả tích cực mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình thực thi UNCAC cũng như trong công tác PCTN; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp để nâng cao hiệu quả đánh giá thực thi UNCAC trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Văn Mây báo cáo kết quả thực thi UNCAC. Ảnh: TH 

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Văn Mây cho biết, UNCAC là văn kiện quốc tế đầu tiên có hiệu lực đối với các quốc gia thành viên ở phạm vi toàn cầu trong lĩnh vực PCTN. Tính đến nay, Công ước đã có 190 thành viên (189 quốc gia thành viên và một tổ chức thành viên) trên tổng số 193 quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc.

Việt Nam ký kết UNCAC từ năm 2003 và chính thức phê chuẩn, tổ chức thực thi UNCAC từ năm 2009. Việc là thành viên chính thức của Công ước đặt ra yêu cầu đối với các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam về thực hiện các nghĩa vụ phát sinh, bao gồm: Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế phù hợp với các yêu cầu của Công ước (nâng cao mức độ tuân thủ, đặc biệt là đối với các yêu cầu mang tính bắt buộc); nâng cao nhận thức, trao đổi, cung cấp thông tin, cũng như tham gia vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Công ước, trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc gia; tham gia vào cơ chế đánh giá thực thi Công ước.

Trải qua 2 chu trình đánh giá, Việt Nam đã thực hiện rất tốt vai trò và nghĩa vụ của quốc gia thành viên. "Điều này đã nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao của không chỉ Ban Thư ký UNCAC mà cả các đối tác, các quốc gia thành viên khác. Việc tích cực thực hiện nghĩa vụ quốc gia thành viên, đặc biệt trong cơ chế đánh giá thực thi Công ước UNCAC góp phần thiết thực vào việc đánh giá những thành tựu, hạn chế, cơ hội, thách thức của Việt Nam trong đấu tranh PCTN, từ đó, có những điều chỉnh phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN của Việt Nam trong thời gian tới. Đó cũng chính là mục tiêu cuối cùng của mỗi quốc gia khi tham gia Công ước mà Việt Nam không phải là trường hợp ngoại lệ”, ông Mây nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đánh giá thực thi UNCAC. Ảnh: TH

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao về những kết quả thực hiện cơ chế đánh giá thực thi UNCAC. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong việc tham gia đánh giá cả hai chu trình.

Các đại biểu đều khẳng định: Quá trình thực hiện cơ chế đánh giá thực thi UNCAC đã mang tới những cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan. Từ đó, giúp các chuyên gia hiểu biết thêm về quy trình, quy định pháp luật cũng như thực tiễn triển khai hoạt động của các cơ quan, đơn vị khác, giúp tăng cường hiệu quả cho công tác chuyên môn, những bài học quý giá, cơ hội cọ xát, học tập và nâng cao năng lực trong quá trình làm việc với các đồng nghiệp quốc tế.

Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng, biểu dương cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đánh giá thực thi UNCAC.

Thái Hải