Đó là cơ sở để cơ quan này phục hồi việc giải quyết đơn tố giác một số cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án xây dựng đề pô tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (đoạn Nhổn - ga Hà Nội) trên địa bàn phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó vào ngày 15/3/2023, cơ quan này đã buộc phải ra thông báo tạm đình chỉ giải quyết do UBND quận Bắc Từ Liêm chưa cung cấp tài liệu.

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, theo báo cáo tại Văn bản 879 ngày 9/4/2021 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, trong số 168 trường hợp tại xã Tây Tựu được bồi thường tại dự án đề pô xe điện có tới 42 trường hợp hoán đổi, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất nông nghiệp không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể như sau: 28 trường hợp UBND huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm) trước đây đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ không đúng với quyết định thu hồi đất và xác nhận nguồn gốc sử dụng đất  của UBND xã Tây Tựu với tổng diện tích là 7.930,5m2. 14 trường hợp UBND xã Tây Tựu trước đây đã xác nhận sai nguồn gốc sử dụng đất và UBND huyện Từ Liêm đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ không chính xác với tổng diện tích đất là 3.438,5m2.

Ngày 29/3/2021, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành quyết định điều chỉnh 14 quyết định thu hồi đất của UBND huyện Từ Liêm trước đây đã ban hành không đúng quy định pháp luật; ban hành quyết định điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 40 trường hợp (02 trường hợp đã điều chỉnh từ năm 2020 theo quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội).

UBND huyện Từ Liêm ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định của pháp luật với tổng số tiền bồi thường là 1.626.659.174 đồng.

Như vậy, mức độ vi phạm và số tiền đã được nêu rất rõ từ một văn bản chính thức của UBND quận Bắc Từ Liêm cách đây đã hơn 2 năm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về vụ việc trong các bài viết tiếp theo.

Công Luận