Ngày 17/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã ban hành Kết luận số 3041/KL-SGDĐT về nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông (THPT) Phan Huy Chú - Quốc Oai. Kết luận đã chỉ ra 10 nhóm nội dung tố cáo ông Nguyễn Thanh Tuấn là tố cáo đúng.

Trong đó, phần lớn là những tố cáo liên quan đến hoạt động thu chi tài chính sai nguyên tắc như không phân công công việc cho Kế toán nhà trường; lợi dụng Ban đại diện Cha mẹ học sinh để lạm thu các khoản “xã hội hóa”; tự ý cho thuê đất công thu tiền để ngoài sổ sách kế toán; kỷ luật học sinh sai quy định của ngành giáo dục. Với những sai phạm trên, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai phải chịu trách nhiệm chính.

Sau khi ban hành kết luận về nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Sở GDĐT Hà Nội đã có các văn bản đôn đốc phía nhà trường khẩn trương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, khắc phục các sai phạm chỉ ra tại Kết luận số 3041/KL-SGDĐT.

Đối với các nội dung sai phạm trong công tác tài chính - kế toán, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện Cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Khi thu tiền của người học phải trả chứng từ thu đầy đủ. Tuyệt đối không giao nhiệm vụ cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền; thực hiện theo dõi, ghi sổ sách kế toán đầy đủ các khoản thu chi phát sinh tại đơn vị đảm bảo theo chế độ quy định.

Các khoản thu do tổ chức, cá nhân biếu tặng với tổng số tiền 46,4 triệu đồng, nhà trường thực hiện việc thu hồi, nộp ngân sách nhà nước. Theo Kết luận số 3041/KL-SGDĐT, số tiền này Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuấn giao cho bà Lý Thị Thanh Mai, Tổ trưởng Tổ xã hội cất giữ. Số tiền này được bà Mai và ông Tuấn tự kiểm đếm với nhau và để ngoài sổ sách kế toán, không có sổ theo dõi riêng đối với khoản thu này.

Đối với khoản thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh, yêu cầu Hiệu trưởng cung cấp toàn bộ hồ sơ thu chi liên quan nộp về Sở GDĐT. Học kỳ I năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng có đề xuất thu 50.000 đồng/học sinh để mua bàn ghế; quỹ Đoàn thanh niên 51.000 đồng/học sinh; Thu tiền quỹ Ban đại diện CMHS 300.000 đồng/học sinh. Tính trung bình mỗi học sinh phải nộp 401.000 đồng. Tổng số tiền thu được hơn 380 triệu đồng. Bản thân Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuấn đã cho biết chi hơn 317 triệu đồng từ số tiền thu núp danh “xã hội hóa” này, nhưng nội dung chi lại không đúng quy định, không có chứng từ kế toán hợp lệ.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường thực hiện tiêu hủy 2 bảng thanh toán tiền công dạy thêm cho giáo viên trong kỳ I và kỳ II của năm học 2018 -2019. Sử dụng những chứng từ theo đúng thực tế đã phát sinh tại đơn vị để làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Bản chất ở đây là dưới sự điều hành của ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai tồn tại 2 sổ sách thu chi. Cụ thể, hồ sơ hoàn thiện dùng để quyết toán, báo cáo tài chính nộp Sở GDĐT thì thể hiện trong năm học 2018 - 2019, kỳ I có 22 giáo viên dạy thêm và kỳ II có 23 giáo viên. Nhưng tại một hồ sơ khác lại thể hiện trong năm học 2018 - 2019, kỳ I có 34 giáo viên dậy thêm và kỳ II có 36 giáo viên.

Với tiền thu được từ hoạt động tự ý cho thuê làm sân bóng đá mà nguyên bản là khu đất tập nhảy cao, nhảy xa rèn luyện thể chất nằm trong khuôn viên nhà trường, Sở GDĐT yêu cầu ông Nguyễn Thanh Tuấn nộp toàn bộ hồ sơ liên quan đến thu chi về Sở để báo cáo làm rõ.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai chịu trách nhiệm đối với những hạn chế, sai phạm, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân; tổ chức thực hiện nội dung phần xử lý, kiến nghị của Kết luận; tổ chức tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan; tập hợp đầy đủ hồ sơ việc tổ chức thực hiện sau thanh tra, tổng hợp kết quả báo cáo Sở GDĐT theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai cho biết, hiện cá nhân ông cùng Ban giám hiệu nhà trường đang bám sát các văn bản hướng dẫn, đôn đốc của Sở GDĐT để thực hiện Kết luận số 3041/KL-SGDĐT.

Quang Đông