Ở bài trước, Báo Thanh tra đã thông tin liên quan đến việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ bị phản ánh có dấu hiệu cố ý làm sai lệch báo cáo tài chính và doanh thu trong hồ sơ dự thầu để trúng nhiều gói thầu lớn, nhỏ tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cụ thể:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ trúng thầu thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị) thuộc dự án khu tái định cư Đồng Nhon, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn trị giá 8.073.189.000 đồng.

Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vũ Phong - Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ trúng thầu thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị) thuộc dự án khu tái định cư Đồng Bông, đồng Sác, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn trị giá 77.943.018.000 đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ có tỷ lệ phân chia giá trị trong liên danh là 20%, tương đương hơn 15 tỷ đồng).

Đặc biệt, tháng 11/2020, liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ - Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Minh Thành - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam là một trong những nhà đầu tư trúng sơ tuyển gói thầu tại dự án khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn (giá trị gói thầu, theo tìm hiểu của phóng viên, lên đến 600 tỷ).

Về những thông tin này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt đã có văn bản khẳng định với báo chí rằng, với gói thầu dự án khu tái định cư Đồng Nhon, phường Quảng Châu và gói thầu dự án khu tái định cư Đồng Bông, đồng Sác, xã Quảng Đại, “nhà thầu trúng thầu đã nộp hồ sơ dự thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và đã được tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá đạt yêu cầu. Kết quả đánh giá đã được cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành”.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Minh Thành (mã số doanh nghiệp 2802613163) chỉ mới được thành lập vào thời điểm 08/01/2019. Còn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam (mã số doanh nghiệp 2802843583) thì chỉ vừa mới được thành lập vào ngày 07/05/2020. 

Riêng đối với gói thầu sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, theo văn bản do Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt ký, “các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự sơ tuyển theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển và đã được tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá đạt yêu cầu đặt ra và đạt kết quả như báo cáo đánh giá. Báo cáo tài chính của các đơn vị theo hồ sơ dự thầu phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu. Kết quả sơ tuyển đã được trình thẩm định và phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật”.

Ngay cả Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cũng đã khẳng định: Hồ sơ dự sơ tuyển của liên danh này đáp ứng quy định hồ sơ mời sơ tuyển, trong đó thành viên liên danh (Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ) có báo cáo tài chính 3 năm (2017, 2018, 2019) đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán, vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính của năm gần nhất đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán (năm 2019) là 18,921 tỷ đồng và nhà đầu tư có văn bản cam kết vốn chủ sở hữu góp vào dự án là 10 tỷ đồng, đáp ứng năng lực tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh này đảm nhận (theo thỏa thuận liên danh thành viên này có vai trò tham gia ký hợp đồng với đối tác cùng thực hiện kỹ thuật của dự án và vốn góp chủ sở hữu 10 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi phát hiện ra có điều bất thường: Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Minh Thành (mã số doanh nghiệp 2802613163) chỉ mới được thành lập vào thời điểm 08/01/2019. Còn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam (mã số doanh nghiệp 2802843583) thì chỉ vừa mới được thành lập vào ngày 07/05/2020. 

Xác minh báo cáo tài chính và doanh thu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Minh Thành thì chỉ có năm 2019 đạt 36.666 triệu đồng. Còn Còn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam, tính đến ngày trúng thầu, chưa có doanh thu do vừa mới được thành lập.

Tới đây, câu hỏi được đặt ra là: Vì sao với năng lực và kinh nghiệm “èo uột” như thế, liên danh này vẫn trúng sơ tuyển dự án với tổng mức đầu tư tới 600 tỷ đồng?

Ngay cả với Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ, với văn bản cung cấp số liệu từ Tổng cục Thuế, một số người am hiểu trong lĩnh vực đấu thầu cho rằng, đơn vị này có dấu hiệu làm giả báo cáo tài chính để đáp ứng các quy định trong hồ sơ mời thầu, để trúng thầu.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Trần Anh Dũng, Đoàn Luật sư Hà Nội nêu quan điểm: “Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định rất rõ về hành vi gian lận trong đấu thầu. Tại Điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013 quy định rõ việc nghiêm cấm nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Chế tài xử lý đối với hành vi này được quy định rõ tại Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP: Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 05 năm 03 năm. Nếu hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.”

Có thể nói, các quy định của pháp luật về đấu thầu ra đời nhằm tạo hành lang pháp lý cho công tác đấu thầu và đảm bảo sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; các hành vi vi phạm đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước sự việc trên, ngày 17/03/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Sầm Sơn làm rõ, trả lời công khai trước công luận. Dư luận đang ngóng chờ câu trả lời của các cơ quan chức năng.

Báo Thanh tra sẽ trở lại khi có thông tin.

Trung Hoa