Đã xác minh thông tin khu đất tại các đơn vị liên quan

Liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho gia đình bà Hồ Thị Gái (ngụ tại khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu), ngày 21/2/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Thông báo số 69/TB-UBND. Theo văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc huyện tiến hành rà soát, thu thập toàn bộ các tài liệu, hồ sơ, trích lục địa bộ trước năm 1975, bản vẽ, bằng khoán... liên quan đến khu đất gia đình bà Gái đề nghị được cấp GCNQSDĐ; chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Xây dựng để thu thập và làm rõ hồ sơ giao, cho thuê đất, hồ sơ xây dựng công trình trên đất mà cơ quan Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty Khai thác đá Vĩnh Hải (Công ty Vĩnh Hải) lập thủ tục từ khi bắt đầu hoạt động cho đến khi giải thể (xem xét phần đất Công ty Vĩnh Hải sử dụng có trùng với phần đất do bà Gái sử dụng hay không?)…

Tại buổi làm việc, trao đổi thông tin với PV Báo Thanh tra, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - Nguyễn Cao Tài đã cung cấp thông tin liên quan tới Báo cáo số 1563/BC-UBND ngày 23/8/2023 của UBND huyện báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về tiến độ rà soát, xử lý vụ việc này.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Vĩnh Cửu đã gửi văn bản đến Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin và Dữ liệu phía Nam; Sở TN&MT, Sở Xây dựng; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai để xác minh các thông tin liên quan tới khu đất của gia đình bà Gái đang sử dụng.

Ngày 22/3/2023, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin và Dữ liệu phía Nam đã có văn bản phúc đáp với nội dung: “Trung tâm chỉ lưu trữ tài liệu trước năm 1975 và không lưu trữ tài liệu sau năm 1975 của xã Bình Hòa”. Ngày 23/5/2023, Sở TN&MT đã có văn bản về cung cấp hồ sơ đất đai của Công ty Vĩnh Hải tại xã Bình Hòa. Qua rà soát, đến nay Sở TN&MT chưa thực hiện các thủ tục đất đai đối với thửa đất số 90, 91, 92, tờ BĐĐC số 19, xã Bình Hòa cho Công ty Vĩnh Hải. Đến nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản phản hồi.

Ngày 4/8/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai đã có văn bản trả lời: “Qua rà soát cơ sở dữ liệu và tài liệu lưu trữ của Văn phòng Đăng ký đất đai đến ngày 4/8/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp sổ mục kê ruộng đất xã Bình Hòa năm 1994 có thông tin thửa đất số 578, tờ bản đồ số 8 (tên chủ sử dụng ruộng đất UBND xã Bình Hòa). Đối với sổ địa chính xã Bình Hòa không ghi nhận thông tin thửa đất số 578, tờ bản đồ số 8”.

Ngoài ra, liên quan đến nội dung sổ mục kê, ngày 3/8/2023, UBND huyện cũng đã có văn bản gửi Sở TN&MT xin ý kiến hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh nội dung ghi trong sổ mục kê cũ do UBND xã, thị trấn đăng ký quản lý nhưng thực tế người dân sử dụng ổn định, không tranh chấp, lấn chiếm, nhưng đến nay UBND huyện chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Sở TN&MT.

leftcenterrightdel
Ngày 31/8/2023, đại diện UBND huyện Vĩnh Cửu đã làm việc với PV Báo Thanh tra để thông tin về vụ việc... Ảnh: Chu Tuấn 

Công ty Vĩnh Hải không liên quan tới khu đất gia đình bà Gái

Để làm rõ hơn về nguồn gốc sử dụng đất của gia đình bà Gái, UBND huyện cũng đã làm việc với Công ty Vĩnh Hải. Ngày 11/5/2023, đơn vị này đã có Văn bản số 115/VH về việc giải trình nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của Xí nghiệp Khai thác đá Vĩnh Hải tại xã Bình Hòa: “Giai đoạn năm 1992 -1993, Xí nghiệp Khai thác đá Vĩnh Hải có nhận gia công, khai thác đá cho Trung đoàn 935 của Bộ Quốc phòng tại xã Bình Hòa.

Cũng trong giai đoạn này, Xí nghiệp Vĩnh Hải có mua lại (giấy tờ viết tay) khu đất khoảng hơn 1.000m2 đất (gần khu vực khai thác của xí nghiệp) của một số hộ dân để xây dựng 1 nhà văn phòng (cấp 4) để thuận tiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp (khu đất này có vị trí hiện tại nằm cách chùa Phổ Quang, xã Bình Hòa khoảng hơn 400m hướng thẳng ra tỉnh lộ 768).

Sau khi, Xí nghiệp Khai thác đá Vĩnh Hải ngưng hoạt động khai thác đá tại xã Bình Hòa, thì công ty cũng không còn lưu trữ bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến Xí nghiệp Khai thác đá Vĩnh Hải (vì thời gian đã gần 30 năm nên công ty đã làm thất lạc, không tìm thấy). Công ty đã tổ chức đi thực địa xác minh khu đất nêu trên. Kết quả xác minh cho thấy, khu đất nêu trên ước tính nằm cách các thửa đất số 90, 92, 93, tờ BĐĐC số 19 tại xã Bình Hòa khoảng gần 1km theo đường chim bay”…

leftcenterrightdel
PV Báo Thanh tra cùng bà Hồ Thị Gái bên phần đất của gia đình... Ảnh: A.X 

Gia đình bà Gái sử dụng đất ổn định, liên tục từ năm 1993-1994 đến nay

UBND huyện Vĩnh Cửu cũng đã báo cáo UBND tỉnh liên quan tới kết quả rà soát báo cáo của UBND xã Bình Hòa về khu đất gia đình bà Gái đang sử dụng.

Theo đó, UBND huyện cho biết, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1376/UBND-TCD ngày 06/3/2023; Văn bản số 4433/UBND-KT ngày 21/6/2023 và Văn bản số 4563/UBND-KT ngày 27/6/2023 chỉ đạo UBND xã Bình Hòa giải quyết vụ việc của bà Gái, tuy nhiên UBND xã Bình Hòa chưa thực hiện.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT chủ trì làm việc với UBND xã Bình Hòa về việc cung cấp các hồ sơ pháp lý đề xuất đưa các thửa đất số 90, 92, 93, tờ BĐĐC số 19, xã Bình Hòa vào Phương án đất công và Sổ mục kê do xã quản lý.

Kết quả thể hiện, về sổ mục kê năm 1998, do Hội đồng xét duyệt ruộng đất thời điểm khoảng năm 1998 họp xét đưa thửa đất số 578, tờ BĐĐC số 8, xã Bình Hòa vào sổ mục kê để quản lý. Hiện nay, Sổ mục kê năm 1998 vẫn còn giá trị pháp lý và không có Sổ mục kê nào khác thay thế.

Về phương án đất công được phê duyệt tại Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, qua làm việc với ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa, ông Bình cho rằng việc đưa các thửa đất số 90, 92, 93, tờ BĐĐC số 19, xã Bình Hòa vào phương án đất công là do lãnh đạo và công chức địa chính của các thời kỳ trước. Tại buổi làm việc, UBND xã Bình Hòa không cung cấp được hồ sơ chứng minh việc đưa các thửa đất 90, 92, 93, tờ BĐĐC số 19, xã Bình Hòa vào phương án đất công và Sổ mục kê năm 1998.

Về nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất của gia đình bà Gái, UBND xã Bình Hòa xác nhận đất do gia đình bà Gái sử dụng khoảng năm 1993-1994, việc sử dụng đất của bà Gái là ổn định và liên tục cho đến nay.

leftcenterrightdel
Mặc dù, UBND huyện Vĩnh Cửu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc của bà Hồ Thị Gái nhưng UBND xã Bình Hòa vẫn chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện... Ảnh: Chu Tuấn 

Tiếp tục không thực hiện chỉ đạo của UBND huyện

Liên quan tới vụ việc này, ngày 6/7/2023, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” vì đã vi phạm nhiều quy định pháp luật hiện hành như: Vi phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại; vi phạm pháp luật về việc xác định tình trạng tranh chấp; vi phạm pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra; không chấp hành đúng chỉ đạo của UBND huyện…

Mặc dù đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức “khiển trách”, nhưng liên tiếp tháng 7 và tháng 8/2023, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa liên tục có nhiều văn bản báo cáo với những nội dung không theo yêu cầu chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Cửu. Thậm chí, Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 19/8/2023, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa còn kiến nghị “không xét cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái”…

Việc làm này đã khiến gia đình bà Gái vô cùng bức xúc cho rằng ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa đã có những hành vi vượt thẩm quyền…

Tại Báo cáo số 1563/BC-UBND ngày 23/8/2023 gửi UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết: “Mặc dù, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc của bà Hồ Thị Gái nhưng UBND xã Bình Hòa vẫn chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện đối với các nội dung như: Thu thập thông tin, rà soát nguồn gốc sử dụng đất của bà Hồ Thị Gái tại thửa đất số 90, 91, 92, 93, tờ BĐĐC số 19, xã Bình Hòa; đánh giá, làm rõ căn cứ hồ pháp lý trước đây UBND xã đề xuất đưa các thửa đất số 90, 92, 93, tờ BĐĐC số 19, xã Bình Hòa vào phương án đất công (đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 29/8/2018) và sổ mục kê do xã quản lý. Xác minh nguồn gốc đất từ đâu mà Công ty Khai thác đá Vĩnh Hải sử dụng và có trùng với phần đất bà Hồ Thị Gái đang sử dụng hay không; xác định thời điểm, quá trình, nguồn gốc sử dụng trước năm 1993 các thửa đất số 90,91, 92, 93 tờ BĐĐC số 19, xã Bình Hòa là do ai quản lý, sử dụng”…

Được biết, công dân tiếp tục có đơn tố cáo ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa vì đã có một số hành vi không đúng quy định pháp luật, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Gái. Về việc này, ngày 28/7/2023, UBND huyện Vĩnh Cửu đã có thông báo thụ lý đơn tố cáo (thời hạn xử lý là 30 ngày)…

Ngày 31/8/2023, tại buổi làm việc với đại diện UBND huyện Vĩnh Cửu, PV Báo Thanh tra đã để lại một số nội dung cần làm rõ. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện vẫn chưa có văn bản phản hồi.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn