Tại hội nghị tập huấn, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm cho biết, giai đoạn từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình Quốc hội ban hành 03 luật, trình Chính phủ ban hành 5 nghị định và ban hành theo thẩm quyền 19 thông tư liên quan đến lĩnh vực điện ảnh; tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, tiêu chuẩn chức danh; phòng, chống bạo lực gia đình; quyền tác giả, quyền liên quan; văn bản về thư viện, thống kê, báo cáo và quy định liên quan đến phòng chống doping trong hoạt động thể thao, quảng cáo ngoài trời.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm thông tin. Ảnh: KT 

Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm thông tin thêm về các nội dung mới ban hành, mới sửa đổi, bổ sung liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao, đồng thời giải đáp, làm rõ một số các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.  

leftcenterrightdel
 Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trịnh Văn Tú phát biểu. Ảnh: KT

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trịnh Văn Tú cho biết, trong thời gian qua có nhiều văn bản pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao như: Luật Thư viện; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao và các nghị định, thông tư có liên quan.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc cập nhật quy định của pháp luật, các thông tin mới phục vụ cho công tác quản lý các hoạt động văn hóa, gia đình và thể dục thể thao.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa và Thể thao nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.  

Kim Thành