Theo Sở TT&TT Thái Bình, thời gian gần đây, đơn vị nhận được thông tin, phản ánh về việc có một số cơ quan báo chí, trong đó, chủ yếu là tạp chí hoặc trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật, sách nhiễu cơ quan, doanh nghiệp địa phương.

Đây là tình trạng một số cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên có hành vi vượt quá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với nhiều cách thức gây phiền hà như: Gửi email yêu cầu giải trình, cung cấp thông tin; cấp giấy giới thiệu cho phóng viên về những vấn đề không đúng tôn chỉ, mục đích.

Nhà báo, phóng viên của tạp chí khoa học nhưng sử dụng danh nghĩa báo chí hoạt động tác nghiệp để điều tra theo đơn thư, yêu cầu, thậm chí đe dọa buộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu, tự cho mình quyền hạn như cơ quan thanh tra, điều tra; sử dụng thẻ không phải là thẻ nhà báo trong hoạt động báo chí để liên hệ làm việc, đề nghị ký kết hợp đồng truyền thông, quảng cáo...

“Đây là những hoạt động thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trái quy định pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp và gây bức xúc cho cơ quan, doanh nghiệp, địa phương; làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của những cơ quan báo chí, người làm báo chân chính” - Sở TT&TT Thái Bình nhấn mạnh.

Trước tình trạng đó, để tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT Thái Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp, minh bạch thông tin đối với những yêu cầu cung cấp thông tin đúng quy định, đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật.

Kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu, các cơ quan, đơn vị, địa phương lưu lại bằng chứng, kịp thời thông báo cho Công an tỉnh, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2022, Thanh tra Sở TT&TT Thái Bình cũng đã có văn bản đề nghị Thanh tra Bộ TT&TT kiểm tra việc hoạt động báo chí của Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường sau khi tiếp nhận phản ánh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình trạng có một số cá nhân sử dụng giấy giới thiệu của trang thông tin điện tử (Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường) đến làm việc.

Sau khi nhận được văn bản của Thanh tra Sở TT&TT Thái Bình, Thanh tra Bộ TT&TT đã có Văn bản số 479 ngày 10/5/2022 về việc đề nghị chấn chỉnh hoạt động của trang thông tin điện tử có dấu hiệu “báo hóa”.

Thanh tra Bộ TT&TT đã đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đưa trang thông tin điện tử tổng hợp https://phapluatvamoitruong.vn vào Kế hoạch kiểm tra hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp. 

Trọng Tài