Chiều ngày 16/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) với 440/440 đại biểu có mặt tán thành (đạt tỷ lệ 91,29% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo luật được thông qua, Quốc hội quyết bãi bỏ Điều 42 (quy định về áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, xử lý vi phạm hành chính đối với người bị xử lý hình sự, hành chính mà bị bệnh AIDS giai đoạn cuối).

Điều 44 quy định về Quỹ Hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV cũng được bãi bỏ.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi biểu quyết, Chủ nhiệm Uỷ ban về Các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết, tiếp thu ý kiến các đại biểu, Thường vụ Quốc hội đã bổ sung điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm kinh phí kết dư và các tài sản liên quan được chuyển giao, phân bổ, sử dụng hợp pháp, hiệu quả khi bãi bỏ Quỹ Hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận đề xuất của Chính phủ về nghiên cứu việc lập Quỹ Dự phòng và Nâng cao sức khỏe, trong đó có hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án luật”, bà Thuý Anh nói.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Một trong những điểm mới của luật là bổ sung quy định, người nhiễm HIV phải “thông báo kịp thời kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng, người dự định kết hôn, người chung sống như vợ chồng với mình”. Cạnh đó, “thực hiện các quy định về điều trị khi tham gia điều trị bằng thuốc kháng HIV”.

Luật cũng quy định mở rộng đối tượng được tiếp cận thông tin về tình trạng nhiễm HIV của người nhiễm HIV.

Cụ thể, gồm: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS; người được giao nhiệm vụ giám sát dịch tễ học HIV/AIDS; người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp thực hiện việc giám định, thanh toán, quản lý thông tin khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV.

Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi trực tiếp thực hiện việc thanh toán, quản lý thông tin khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV; người được người nhiễm HIV đồng ý cũng được tiếp cận thông tin về tình trạng nhiễm HIV của người nhiễm HIV.

Hương Giang