Tại hội nghị, Sở Nội vụ Quảng Ninh đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với các đồng chí: Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Phan Đăng Chính, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Du lịch giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Nguyễn Huyền Anh, Phó trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch.

Nguyễn Thị Ngọc Linh, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy chúc mừng và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, những đóng góp của các đồng chí được nhận quyết định điều động, phân công công tác.

“Trải qua nhiều vị trí công việc, các đồng chí đã luôn làm tốt vai trò, khẳng định năng lực, trình độ của mình, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong công tác; gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, tích cực đóng góp công sức vào công việc chung của cơ quan nơi công tác, của tỉnh với nhiều nội dung quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển” - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Với kinh nghiệm, trình độ cũng như trách nhiệm của một Đảng viên, quyền Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, trong vị trí công tác mới, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ sớm khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác; tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc; phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng với tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết một lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trọng Tài