Số tiền thuế trích thu được từ việc cưỡng chế tài khoản ngân hàng của 4 doanh nghiệp trên để trích nộp vào ngân sách sẽ được hoàn trả lại cho các đơn vị. 

Số tiền đặt cọc của 4 công ty trúng đấu giá các lô đất khu đô thị mới Thủ Thiêm được chuyển vào ngân sách Nhà nước, vì các đơn vị trên đã vi phạm hợp đồng trúng đấu giá nên phải chấp nhận mất tiền đặt cọc trước đó.

Tổng số tiền 4 công ty này mất cọc hơn 1.051 tỷ đồng. Cụ thể: Công ty Cổ phần Sheen Mega mất tiền đặt cọc hơn 203 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Dream Republic mất cọc hơn 115 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt mất cọc hơn 588 tỷ đồng và cuối cùng là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh nhà thương mại Bình Minh mất cọc hơn 145 tỷ đồng.

Đối với số tiền cưỡng chế từ tài khoản ngân hàng, cơ quan thuế sẽ hoàn trả lại vào tài khoản của các công ty đã cưỡng chế, vì khi huỷ kết quả trúng đấu giá thì các công ty trúng đấu giá 4 lô đất trước đó cũng hết nghĩa vụ thực hiện theo hợp đồng trúng đấu giá, cơ quan thuế cũng đã thu hồi thông báo cưỡng chế thuế, lãnh đạo Cục Thuế cho biết thêm.

Trước đó, Cục Thuế TP HCM kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đề xuất các giải pháp cụ thể để có phương án xử lý số tiền đặt cọc hơn 1.051 tỷ đồng của 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng chức năng.

Cơ quan thuế đã ban hành các thông báo thu hồi, hủy bỏ các thông báo nghĩa vụ tài chính của 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng sau đó đã bỏ cọc.

UBND TP HCM cũng đã giao Sở Tài chính, Cục Thuế TP rà soát đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý số tiền đặt cọc 20% và tiền cưỡng chế nợ thuế, trình UBND TP xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 10/12/2021, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TP HCM tổ chức bán đấu giá thành công 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau khi trúng đấu giá, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh đã xin không thực hiện dự án. Hai doanh nghiệp còn lại qua nhiều lần chậm trễ trong các đợt thanh toán, vẫn thể hiện sự thiện chí trong việc tiếp tục thực hiện hợp đồng theo phương án đề xuất được phân kỳ trả tiền theo từng tháng, nhưng cuối cùng, Công ty Cổ phần Dream Republic và Công ty Cổ phần Sheen Mega cũng xin không thực hiện.

Mai Mười