Ông Lương Văn Hoà KN Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn “về việc giải quyết KN của ông Lương Văn Hòa" với 3 nội dung: Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất ở so với giá đất tái định cư để đảm bảo quyền lợi cho gia đình theo đúng quy định của pháp luật; đề nghị bố trí tái định cư cho vợ chồng con gái là Lương Thị Trang - Lê Thanh Cảnh theo quy định; không đồng ý với đơn giá bồi thường đất nông nghiệp vì quá thấp, đề nghị giải quyết theo quy định của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Trước đó, thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vân Đồn, tại xã Đoàn Kết, UBND huyện Vân Đồn đã tiến hành thu hồi đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường và bố trí tái định cư cho gia đình ông Lương Văn Hòa theo quy định.

Không đồng ý với phương án bồi thường và giá đất tái định cư được phê duyệt, ông Hòa đã KN với 3 nội dung nêu trên.

Ngày 25/9/2023, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn đã ban hành Quyết định giải quyết KN (lần đầu) số 2843/QĐ-UBND “về việc giải quyết KN của ông Lương Văn Hoà". Trong đó, không chấp nhận các nội dung KN của ông Lương Văn Hòa.

Không đồng ý, ông Hòa có đơn KN (lần 2) đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị được giải quyết.

Xác minh nguồn gốc, quá trình dử dụng đất của hộ ông Lương Văn Hòa cho thấy, thửa đất số 31, tờ bản đồ giải phóng mặt bằng số 02 (tương ứng thửa số 892, 893 tờ bản đồ giải thửa số II (4) - thửa 75 tờ bản đồ địa chính số 53).

Tổng diện tích trích đo thửa đất giải phóng mặt bằng 4.244,8m². Trong đó, diện tích bị thu hồi 1.957,4m²; diện tích còn lại 2.287,4m² đất trồng cây lâu năm.

Trong phần diện tích bị thu hồi có 600m² (đất ở nông thôn 400m²; đất trồng cây lâu năm 200m²) là do gia đình ông, bà Lương Văn Hoà tự khai phá, sử dụng từ năm 1990, mục đích để ở, trồng cây lâu năm. Đến ngày 15/9/2003, được UBND huyện Vân Đồn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số 905 mang tên ông Lương Văn Hoà.

Phần diện tích 1.375,4m² thu hồi tăng thêm ngoài GCNQSDĐ là do gia đình ông Hoà tự khai phá, sử dụng từ năm 1990, sử dụng để ở và trồng cây ổn định đến thời điểm thu hồi đất. Đất không lấn chiếm, không phải đất sông, suối, đất 5% do UBND xã quản lý; không tranh chấp với các hộ liền kề, ranh giới thửa đất rõ ràng.

Hiện trạng phần diện tích tăng ngoài GCNQSDĐ có các công trình phụ trợ; cây mít, ổi, nhãn, chuối, bưởi, thuốc nam…

Trong quá trình xác minh, ngày 25/1/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh đã chủ trì đối thoại cùng lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn và ông Lương Văn Hòa.

Tại buổi đối thoại, UBND huyện Vân Đồn thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ nguyên kết quả giải quyết tại Quyết định số 2843/QĐ-CT ngày 25/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn.

Về phía công dân, ông Lương Văn Hòa không đồng ý với kết quả xác minh, kiến nghị giải quyết của đoàn xác minh; đề nghị UBND huyện Vân Đồn làm rõ việc Thông báo thu hồi đất số 123/TB-UBND ngày 1/4/2023, nhưng đến ngày 25/4/2023 gia đình mới nhận được; gia đình đã cho con đất trước thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, việc UBND huyện áp dụng Luật Đất đai năm 2013 chưa đúng theo quy định.

Căn cứ kết quả đối thoại, xác minh và quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định và kết luận: Đối với nội dung đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất ở so với giá tái định cư để đảm bảo quyền lợi cho gia đình theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 114, Luật Đất đai 2013; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Thông tư số 36/2014/TT- BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất huyện Vân Đồn, UBND huyện Vân Đồn ban hành Quyết định số 5374/QĐ-UBND ngày 5/10/2022 về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; theo đó, quy định: Khu tái định cư Đoàn Kết có giá từ 12.840.000 đồng đến 13.740.000 đồng, tuỳ vị trí cụ thể.

Hộ ông Lương Văn Hòa đã bốc thăm vào vị trí ô đất tái định cư có giá 13.630.000 đồng/m2. Căn cứ quy định, UBND huyện Vân Đồn đã phê duyệt giá đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đã đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của hộ ông Lương Văn Hòa.

Đối với nội dung đề nghị bố trí tái định cư cho vợ chồng con gái là Lương Thị Trang - Lê Thanh Cảnh: Căn cứ các quy định pháp luật cho thấy, giấy viết tay tặng cho quyền SDĐ đề ngày 26/2/2014 của ông Lương Văn Hoà cho con gái Lương Thị Trang không đúng quy định (thửa đất được cấp GCNQSDĐ nhưng khi chuyển nhượng, chia tách không làm thủ tục công chứng, không đăng ký biến động đất đai với cơ quan có thẩm quyền).

Kể từ thời điểm có giấy viết tay tặng cho quyền sử dụng đất đến thời điểm thu hồi đất, hộ bà Lương Thị Trang không xây dựng nhà ở và sử dụng vào mục đích để ở; không cùng chung sống trên thửa đất ở của ông Lương Văn Hoà đến thời điểm có Thông báo thu hồi đất số 123/TB-UBND ngày 1/4/2022 UBND huyện Vân Đồn.

Tại thời điểm thu hồi đất, diện tích đất ở của ông Lương Văn Hòa bị thu hồi là 400m2, nhỏ hơn 2,5 lần hạn mức giao đất, công nhận đất ở theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh nên không đủ điều kiện để bố trí thêm 1 ô đất tái định cư.

Đối với nội dung không đồng ý với đơn giá bồi thường đất nông nghiệp vì quá thấp, UBND huyện Vân Đồn bồi thường cho gia đình đất trồng cây lâu năm 46.000 đồng/m2, cây hàng năm 54.000 đồng/m2 là không đúng quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Căn cứ quy định của pháp luật, căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng Thẩm định giá đất huyện Vân Đồn, UBND huyện Vân Đồn ban hành Quyết định số 5374/QĐ-UBND ngày 5/10/2022 về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Theo đó quy định, đối với đơn giá bồi thường đất nông nghiệp của hộ ông Lương Văn Hoà áp dụng tại phần 1 mục B, đất nông nghiệp tại xã Đoàn Kết: Đất trồng cây hàng năm khác 54.000 đồng/m²; đất trồng cây lâu năm 46.000 đồng/m².

Ngoài việc được bồi thường về đất, hộ ông Lương Văn Hòa còn được hưởng chính sách hỗ trợ theo đúng quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ như: Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề; hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất…

UBND huyện Vân Đồn đã phê duyệt giá đất cụ thể và áp dụng đơn giá bồi thường đất nông nghiệp tại Quyết định số 5374/QĐ-UBND ngày 5/10/2022 đúng quy định của pháp luật.

“Như vậy, 3 nội dung KN của ông Lương Văn Hoà là không có cơ sở xem xét giải quyết”, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định, không chấp nhận KN của ông Lương Văn Hòa về nội dung: Đề nghị xem xét lại sự chênh lệch giữa giá bồi thường đất ở so với giá tái định cư để đảm bảo quyền lợi cho gia đình đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị bố trí tái định cư cho vợ chồng con gái là Lương Thị Trang - Lê Thanh Cảnh theo quy định; không đồng ý với đơn giá bồi thường đất nông nghiệp vì quá thấp, đề nghị giải quyết theo quy định của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ.

Đồng ý với Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn “về việc giải quyết KN của ông Lương Văn Hòa”, trú tại thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn.

Trọng Tài