Công dân tố cáo ông Ngô Văn Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang tổ chức chặt phá cây trồng lâu năm của công dân khi thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư bên đường giao thông từ Nhà văn hóa Mai Sẫu đi đường Thanh Mai, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang mà không có quyết định cưỡng chế gửi cho công dân; khi tổ chức cưỡng chế không gửi, đọc thông báo cho công dân được biết; không đồng ý với giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 21/4/2021.

Về nội dung tố cáo của công dân, ông Ngô Văn Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Mai cho biết, thửa 25, tờ bản đồ số 25 có vị trí trên tờ bản đồ giải phóng mặt bằng số 01 của dự án thuộc một phần của thửa 56 diện tích 1.721,1m2, liền kề với thửa số 52 đất công ích, tờ bản đồ số 01, đã được thu hồi, bồi thường về đất công ích cho UBND phường.

Trên thửa 25 đang tranh chấp có tài sản là 107 cây tre, 1 cây đề, 1 bức tường rào 60,9m2 nằm ngoài chỉ giới thu hồi đất, tuy nhiên nằm sát chỉ giới thực hiện dự án để xây rãnh thoát nước, khi thực hiện sẽ bị ảnh hưởng.

Ngày 16/9/2020, UBND phường Đa Mai đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về nguồn gốc và thời điểm tạo lập tài sản, hội nghị thống nhất tài sản trên do ông Đoàn Hữu Dũng là người tạo lập từ khi ra ở trên đất, sau đó đã hướng dẫn ông Dũng kê khai để lập phương án bồi thường theo quy định.

Ông Dũng đã nhận tiền, ký bàn giao thu dọn tài sản, có nhờ UBND phường, nhà thầu thi công hỗ trợ giải tỏa giúp mặt bằng, chặt khóm tre, cây đề.

Về thiết kế được duyệt, rãnh thoát nước tuyến 5 dự án đi sát vào gốc tre, khi thi công sẽ ảnh hưởng nghiêng, đổ và phải thu dọn để đào rãnh. Tuyến rãnh khi thi công dở dang, đến đất ông Dũng chưa thi công là 9,3m. Nhận định khi thi công, công dân sẽ gây cản trở nên UBND phường Đa Mai đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác hỗ trợ thi công.

Ngày 8/12/2020, triển khai Hỗ trợ thi công tại thực địa, khoảng hơn 9 giờ, công dân có ra hiện trường chửi bới, xô đẩy cán bộ thực thi nhiệm vụ, do có phương án bảo vệ tốt nên không có tình huống gì ảnh hưởng về người và phương tiện tham gia hỗ trợ thi công.

Ông Ngô Văn Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Mai khẳng định, nội dung tố cáo tổ chức chặt phá cây trồng lâu năm của công dân khi thực hiện dự án mà không có quyết định cưỡng chế gửi cho công dân; khi tổ chức cưỡng chế không gửi, đọc cho công dân biết là không đúng.  

UBND tỉnh kết luận, cây trồng lâu năm tại bờ ao giáp ranh giữa hai thửa đất số 52 và 56 do ông Đoàn Hữu Dũng tạo lập. Mặc dù dự án không thu hồi và xây dựng vào thửa đất số 56 (thửa đất của ông Dũng) nhưng khi thi công rãnh thoát nước tại khu vực này có ảnh hưởng đến tài sản xung quanh, do vậy việc UBND phường Đa Mai tổ chức quy chủ, hỗ trợ cho ông Dũng đối với cây trồng bị ảnh hưởng cần giải tỏa là phù hợp với thực tế và có cơ sở.

Việc ông Ngô Văn Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Mai tổ chức chặt cây để hỗ trợ thi công dự án là có thật. Tuy nhiên, việc này có sự đồng thuận, nhất trí của chủ sở hữu cây trồng là ông Đoàn Hữu Dũng nên không phải cưỡng chế. Mặt khác, việc hỗ trợ thi công này không liên quan đến quyền và lợi ích của công dân có đơn.

Kết luận nội dung tố cáo số 01/KL-UBND ngày 21/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang thì phần căn cứ pháp luật để xác định hành vi vi phạm pháp luật là không chính xác và Kết luận nội dung tố cáo là không đúng với nội dung tố cáo được thụ lý như đã nêu tại Mục 2.4. Do đó, vi phạm trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định.

UBND tỉnh xác định, nội dung tố cáo ông Ngô Văn Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang tổ chức chặt phá cây trồng lâu năm của công dân khi thực hiện dự án mà không có quyết định cưỡng chế gửi cho công dân; khi tổ chức cưỡng chế không gửi, đọc thông báo cho công dân được biết là tố cáo sai.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang nghiêm túc rút kinh nghiệm; kiểm điểm đối với đơn vị, cá nhân tham mưu Kết luận số 01/KL-UBND ngày 21/4/2021 có khuyết điểm, sai phạm nêu trên.

Hoàng Long