Mặc dù Thanh tra thành phố đã vào cuộc và UBND TP Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND huyện Gia Lâm và UBND xã Ninh Hiệp giải quyết dứt điểm vụ việc, có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội, song UBND huyện Gia Lâm cũng như UBND xã Ninh Hiệp chậm thực hiện.

Sau khi Báo Thanh tra có bài viết phản ánh, ngày 3/11/2022, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 11529/VP-TNMT về việc thông tin, trả lời nội dung Báo Thanh tra nêu liên quan đến xử lý vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn gửi UBND huyện Gia Lâm.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký nêu rõ, ngày 13/7/2022, UBND thành phố đã có chỉ đạo tại Văn bản số 6808/VP-TNMT giao UBND huyện Gia Lâm triển khai, tổ chức thực hiện nội dung kiến nghị của Thanh tra thành phố tại Văn bản số 2136/TTTP-P6 ngày 14/6/2022; yêu cầu UBND huyện Gia Lâm khẩn trương thực hiện nội dung tại văn bản nêu trên, có văn bản thông tin, trả lời Báo Thanh tra theo quy định, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/11/2022.

Liệu lần này UBND huyện Gia Lâm có nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, hay lại như những lần trước?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

TQ