Ngày 6/12/2021, thông tin từ UBND TP Thanh Hóa cho biết, Hội đồng Kỷ luật TP Thanh Hóa vừa họp, thống nhất đưa ra các hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân sai phạm trong vụ cho thuê động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng trái pháp luật.

Thực hiện Kết luận Kiểm tra số 3787/KL-UBND ngày 20/7/2021 của UBND TP Thanh Hóa, sau khi nghe báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân có khuyết điểm, ý kiến của các đại biểu tham dự và các thành viên trong Hội đồng Kỷ luật phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những khuyết điểm.

Từ đó, Hội đồng Kỷ luật thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phê bình và yêu cầu tập thể UBND phường Hàm Rồng rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc quản lý di tích lịch sử, trật tự đô thị và xây dựng trên địa bàn. Tập thể Phòng Văn hóa Thông tin kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Tập thể Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tập thể Phòng Quản lý Đô thị; tập thể Đội Kiểm tra Đô thị kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

leftcenterrightdel
Văn bản của Hội đồng Kỷ luật TP Thanh Hóa gửi Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa về đề nghị kỷ luật và kiểm điểm các tập thể, cá nhân sai phạm trong vụ động Tiên Sơn, phường, Hàm Rồng. Ảnh: VT

Đối với cá nhân, Hội đồng Kỷ luật TP Thanh Hóa thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Nguyễn Duy Hòa, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (đã nghỉ hưu); ông Đỗ Huy Tiếp, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (đã nghỉ hưu); ông Lương Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tào Xuyên (nguyên Chủ tịch HĐND phường Hàm Rồng); ông Lương Bá Nam, công chức địa chính UBND phường Long Anh (nguyên công chức địa chính - xây dựng UBND phường Hàm Rồng).

Ngoài ra, Hội đồng Kỷ luật TP Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa kỷ luật ông Dương Đình Huệ, Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng (nguyên Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng) với hình thức kỷ luật kiển trách.

Theo đó, trách nhiệm của Phòng Nội vụ TP Thanh Hóa tổng hợp, theo dõi để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2021 và tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ban hành các văn bản kỷ luật nói trên.

Trước đó, Báo Thanh tra đã có loạt bài phản ánh liên quan đến việc cho thuê trái phép động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa và được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người dân trên địa bàn.

Văn Thanh