Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Chúng, địa chỉ tổ 6, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tố cáo Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú có hành vi buông lỏng quản lý đất đai, bao che cho ông Bùi Văn Tuất chiếm đất xây dựng nhà trái phép trên phần đất của bà Nguyễn Thị Chúng tại địa chỉ tổ 2, khu vực 8, phường Nhơn Phú.

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Chúng đến UBND tỉnh Bình Định đề nghị kiểm tra, làm rõ và thông báo kết quả xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/8/2022, UBND thành phố Quy Nhơn có Báo cáo số 315/BC-UBND phúc đáp Báo Thanh tra về quá trình giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Chúng liên quan đến nội dung yêu cầu cưỡng chế, tháo dỡ ngôi nhà xây dựng trái phép của ông Bùi Văn Tuất tại tổ 2, khu vực 7, phường Nhơn Phú, cụ thể:  

Sau khi nhận được đơn của bà Chúng, UBND thành phố Quy Nhơn đã giao UBND phường Nhơn Phú chủ trì, phối hợp Đội Trật tự đô thị thành phố tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc để xem xét giải quyết và trả lời đơn cho công dân theo quy định. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng thì lập đầy đủ hồ sơ thủ tục để xử lý nghiêm theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo và văn bản trả lời đơn của UBND phường Nhơn Phú; ngày 27/7/2016, UBND thành phố đã trả lời đơn của bà Chúng tại Văn bản số 2115/UBND-TD, trong đó có nội dung:

“…. Sau khi nhận được phản ánh của bà Chúng, UBND phường Nhơn Phú đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trạng việc sử dụng đất của ông Bùi Văn Tuất ở tổ 2, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thể hiện: Hộ ông Tuất đã tháo dỡ các chuồng trại, chặt thu dọn cây cối. Hộ ông Tuất có nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh, hiện nay hộ ông Tuất đang sửa chữa phần nhà ở còn lại.

UBND phường Nhơn Phú tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra hiện trường, nếu phát hiện hộ vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng thì lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật”.

Trong quá trình kiểm tra, xác lập biên bản xử lý hành vi vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với hộ gia đình ông Bùi Văn Tuất, tổ công tác của UBND phường Nhơn Phú liên tục bị các thành viên của gia đình có hành vi cố tình chống đối và dùng những lời đe dọa các cán bộ thi hành làm nhiệm vụ.

Vì vậy, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND phường Nhơn Phú khẩn trương tiến hành xác lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng của hộ ông Bùi Văn Tuất theo quy định pháp luật; đồng thời giao Công an thành phố chỉ đạo Công an phường Nhơn Phú phối hợp UBND phường Nhơn Phú và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm nêu trên và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi chống người thi hành công vụ (nếu có) nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 09/BB-VPHC ngày 14/9/2020 của UBND phường Nhơn Phú về việc vi phạm trên lĩnh vực đất đai đối với ông Bùi Văn Tuất; ngày 29/9/2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6551/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Bùi Văn Tuất.

Đồng thời, ngày 23/10/2020, UBND thành phố đã có Văn bản số 3481/UBND-TD trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Chúng.

Ngày 14/12/2020, UBND phường Nhơn Phú đã ban hành Văn bản số 229/UBND-ĐCXD trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Chúng.

Để đảm bảo thi hành Quyết định số 6551/QĐ-XPVPHC ngày 29/9/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Bùi Văn Tuất và xét đề nghị của Đội Trật tự đô thị thành phố tại Tờ trình số 217/TTr-TTĐT ngày 18/12/2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 8817/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Bùi Văn Tuất.

Ngày 16/4/2021, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Văn bản số 891/UBND-TD. Theo đó, “phê bình Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú trong việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Chúng, chậm trễ trong việc xử lý hành vi vi phạm hành chính của ông Bùi Văn Tuất, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố.

Yêu cầu Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú nghiêm túc chấp hành các ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Chúng, tập trung giải quyết theo quy định, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân. Tăng cường công tác đối thoại, tổ chức làm việc với hộ bà Nguyễn Thị Chúng để xác định cụ thể nội dung khiếu nại, tố cáo để xem xét giải quyết; đồng thời giải thích rõ các nội dung liên quan đến việc “khiếu nại các cơ quan chức năng đã tổ chức cưỡng chế, giải tỏa, thu hồi đất của hộ gia đình bà tại tổ 4, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn để xây dựng Xí nghiệp May thêu xuất khẩu Bình Định nhưng không giao đất tái định cư cho gia đình bà” đã được các cấp giải quyết theo thẩm quyền quy định”.

Liên quan đến việc xử lý hành vi vi phạm của ông Bùi Văn Tuất: UBND thành phố đã giao UBND phường Nhơn Phú chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng của thành phố tiến hành kiểm tra hiện trạng, rà soát, tổng hợp quá trình sử dụng đất của hộ ông Bùi Văn Tuất (xác định rõ việc sử dụng đất qua các giai đoạn bị ảnh hưởng các dự án; diện tích xây dựng các công trình nhà ở thực tế; diện tích mà bà Nguyễn Thị Chúng cho rằng chiếm dụng; đối chiếu quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt…) đề xuất UBND thành phố giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của thành phố đang tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Vì vậy, sau khi có kết quả giải quyết cụ thể, UBND thành phố sẽ tiếp tục báo cáo theo quy định.

TrS-BĐ