Báo Thanh tra nhận được các đơn của bà Vũ Thanh Hậu, địa chỉ số 4 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, phản ánh việc gia đình ông Nguyễn Từ Linh, bà Lê Thu Thủy (địa chỉ số 6 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) xây dựng công trình trái phép, gây lún nứt nghiêm trọng, làm hư hỏng kết cấu ngôi nhà của bà Hậu.

Đơn nêu, ngày 22/12/2022 UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Quyết định cưỡng chế số 4370/QĐ-CCXD, tuy nhiên đến nay công trình vi phạm vẫn tiếp tục được thi công mà không có sự can thiệp của chính quyền địa phương, gây bức xúc dư luận.

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của bà Vũ Thanh Hậu đến UBND quận Hoàn Kiếm để đề nghị xem xét, làm rõ vụ việc.

Ngày 27/4/2023, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm có Văn bản số 131/QLTTDĐT thông tin đến Báo Thanh tra kết quả giải quyết đơn của công dân như sau:

1. Quá trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng:

Ngày 25/11/2022, UBND quận Hoàn Kiếm ra Quyết định số 4150/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với hành vi vi phạm hành chính xây dựng sai phép.

Ngày 12/12/2022, ông Nguyễn Từ Linh đã chấp hành nộp phạt với số tiền 35.000.000 đồng tại biên lai số 403385. Nhưng chưa chấp hành tự giác phá dỡ phần vi phạm ghi trong quyết định.

Ngày 22/12/2022, UBND quận Hoàn Kiếm ra Quyết định số 4370/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 9/3/2023, UBND quận Hoàn Kiếm ra Quyết định số 438/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với hành vi vi phạm hành chính về xây dựng gây lún, nứt đến nhà số 4 phố Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.

Ngày 21/3/2023, bà Lê Thu Thủy đã chấp hành nộp phạt với số tiền 35.000.000 đồng tại biên lai số 92855. Bà Lê Thu Thủy có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận dân sự đối với hộ bà Vũ Thanh Hậu.

2. Về giải quyết đơn của bà Vũ Thanh Hậu:

Ngày 9/2/2023, UBND quận Hoàn Kiếm ra Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn An Tuyến - Chủ tịch UBND phường Cửa Nam có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng tại số 6 Cửa Nam.

Ngày 13/2/2023, UBND quận Hoàn Kiếm ra Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo và Thông báo số 32/TB-UBND về việc thụ lý tố cáo.

Ngày 16/2/2023, UBND phường Cửa Nam có Kết luận số 101/KL-UBND về việc kết luận nội dung tố cáo đối với đơn của công dân tố cáo công trình xây dựng số 6 Cửa Nam (đi mặt phố 22 Đình Ngang) xây dựng sai phép.

Ngày 21/3/2023, UBND quận Hoàn Kiếm ra Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc gia hạn giải quyết tố cáo. Thời gian gia hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn giải quyết tố cáo theo quyết định thụ lý.

3. Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Cửa Nam thực hiện 3 nội dung:

a. Đình chỉ thi công xây dựng công trình có hiệu lực.

b. Hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế công trình vi phạm theo đúng quy trình quy định của pháp luật.

c. Giải quyết nội dung đơn của công dân đối với việc xây dựng gây ảnh hưởng đến hộ lân cận theo đúng thẩm quyền.

UBND quận Hoàn Kiếm đã giao Đoàn Thanh tra: Kết luận việc tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn An Tuyến - Chủ tịch UBND phường Cửa Nam có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng tại số 6 Cửa Nam tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 9/2/2023 và Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 về việc gia hạn giải quyết tố cáo của UBND quận.

TrS-BĐ