Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Từ Phước Thiện, địa chỉ ấp Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, đề nghị giải quyết đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại thửa đất số 210, tờ bản đồ số 52 toạ lạc tại ấp Tha La, xã Định Thành.

Ngày 15/3/2023, UBND huyện Dầu Tiếng có Văn bản số 369/UBND-BTCD cho biết: 

1. Thống nhất việc cấp GCNQSDĐ cho ông Từ Phước Thiện đối với phần đất thuộc thửa đất số 210, tờ bản đồ 52 tại xã Định Thành nếu đảm bảo các điều kiện quy định theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan đến vùng ảnh hưởng công trình thủy lợi quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và quy hoạch chung xây dựng xã Định Thành, quy hoạch vùng huyện Dầu Tiếng.

2. Diện tích được cấp GCNQSDĐ căn cứ theo ranh giới các cột mốc sau khi ông Từ Phước Thiện đã thực hiện điều chỉnh 7 mốc theo đề nghị của Hạt Kiểm lâm huyện và 2 mốc theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam tại biên bản làm việc ngày 13/7/2022 và điều chỉnh phần diện tích 315,86m2 theo Công văn số 448/CCKL-QLBV&PTR ngày 14/9/2022 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đối với thửa đất số 210, tờ bản đồ số 52 tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và các điều kiện khác (nếu có).

3. Ông Từ Phước Thiện có trách nhiệm liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Dầu Tiếng, UBND xã Định Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định.

TrS-BĐ