Báo Thanh tra ngày 13/7/2022 đăng bài: “Thanh Hóa: Dân đứng khóc vì nước lũ cuốn trôi cầu mất đường đi lại”, nội dung phản ánh người dân thôn Én Giang, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương đứng khóc nhìn cây cầu Bè có từ hàng chục năm trước bị nước lũ cuốn trôi theo dòng nước. Kể từ đây, người dân không thể ra đồng cầy cấy, gặt, chăn thả trâu bò, chôn cất người thân khi qua đời, nguy cơ người dân bỏ ruộng đồng …

Theo người dân địa phương, cầu Bè được xây dựng vào khoảng năm 1984 bằng nguồn kinh phí của Nhà nước. Cầu được Công ty Cầu 263 Thanh Hóa hỗ trợ đóng cọc và bắc đường ray để nối hai bờ sông Lý. Cầu Bè phục vụ cho hàng 100 nhân khẩu của thôn Én Giang, xã Quảng Hợp qua lại sông Lý để phát triển kinh tế xã hội gia đình và địa phương.

Ngay sau khi Báo đăng, UBND huyện Quảng Xương đã có Văn số 1994/UBND-VP ngày 14/7/2022 thành lập đoàn công tác gồm Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Quảng Hợp, Chi nhánh Thủy lợi Quảng Xương (Công ty TNHH Một Thành viên Sông Chu) tổ chức họp, kiểm tra thực tế, làm rõ thông tin Báo Thanh tra phản ánh về việc cầu Bè, thôn Én Giang bị nước lũ cuốn trôi.

leftcenterrightdel
 Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Quảng Xương kiểm tra theo nội dung Báo Thanh tra phản ánh về việc nước lũ cuốn trôi cầu Bè. Ảnh: VT

Sau khi kiểm tra thực tế, UBND xã Quảng Hợp đã có Báo cáo 48/BC-UBND ngày 14/7/2022 lên UBND huyện Quảng Xương về sự cố sập cầu Bè trên sông Lý. Đồng thời, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Phòng Kinh tế Hạ tầng, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Đức Thịnh đã có văn bản giao UBND xã Quảng Hợp chỉ đạo thôn Én Giang khẩn trương gặp gỡ, động viên và triển khai các giải pháp hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất nông nghiệp. Tuyệt đối không để người dân tự ý xây dựng cầu tạm để đi lại qua sông Lý, tiền ẩn nguy cơ mất an toàn. 

Cầu Bè nằm trên đường thôn, phục vụ sản xuất và dân sinh chủ yếu cho các hộ dân thôn Én Giang, do UBND xã Quảng Hợp trực tiếp quản lý theo phân cấp.

leftcenterrightdel
 Sau khi các ban, ngành kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã chỉ đạo lập phương án xây dựng cầu Bè mới cho nhân dân đi lại. Ảnh: VT

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương giao UBND xã Quảng Hợp chủ trì phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên sông Chu và các đơn vị có liên quan lập phương án đề xuất đầu tư xây dựng cầu Bè mới. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND huyện những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phòng Kinh tế Hạ tầng theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND xã Quảng Hợp trong việc lập phương án đề xuất đầu tư xây dựng cầu Bè mới.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Thủy lợi Quảng Xương và các đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND xã Quảng Hợp trong việc triển khai khơi thông dòng chảy phần cầu Bè bị sập dưới lòng sông, đảm bảo cho việc tiêu thoát lũ trong mùa mưa bão. 

Văn Thanh