Trong đơn cho rằng Báo Thanh tra điện tử giật tít gây hiểu nhầm và đăng thông tin sai sự thật đối với 2 bài báo gồm: “Chân dung Công ty TNHH Phú Xuyên liên quan Dự án Thuỷ lợi "thi công trên giấy" đang bị điều tra ở Đắk Lắk”, đăng tải ngày 23/5/2024 và bài ""Cặp bài trùng" cùng địa chỉ liên tiếp trúng thầu chung dự án ở Đắk Lắk”, đăng tải ngày 27/5/2024.

Trong đơn khiếu nại, Công ty Phú Xuyên đề nghị Báo Thanh tra điện tử đăng nội dung cải chính với các nội dung:

1. Điều chỉnh lại tiêu đề bài báo “Chân dung Công ty TNHH Phú Xuyên liên quan Dự án Thuỷ lợi "thi công trên giấy" đang bị điều tra ở Đắk Lắk”.

2. Dự án Kiên cố hóa kênh và công trình trên kênh thủy lợi Buôn Triết, huyện Lắk, Công ty Phú Xuyên đã thực hiện thủ tục nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư theo đúng quy định.

3. Tổng giá trị trúng thầu của Công ty TNHH Phú Xuyên từ năm 2007 đến nay là 912.039.160.376 đồng.

4. Đề nghị đính chính lại Công ty TNHH Phú Xuyên cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Thịnh thuê văn phòng làm việc, hai công ty trên là hai công ty độc lập, không liên quan gì đến nhau.

Đối với những nội dung trên, Báo Thanh tra phản hồi như sau:

Đề nghị (1), (2), (3), nằm trong bài viết “Chân dung Công ty TNHH Phú Xuyên liên quan Dự án Thuỷ lợi "thi công trên giấy" đang bị điều tra ở Đắk Lắk”, Báo Thanh tra phản hồi như sau: Nội dung trong bài báo này, Báo Thanh tra phản ánh thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Đắk Lắk vào tháng 4/2024, về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến Dự án kiên cố hóa kênh và công trình trên kênh thủy lợi Buôn Triết - huyện Lắk.

Theo thông báo này, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định quá trình thực hiện nghiệm thu công trình, các cá nhân, đơn vị có liên quan có hành vi nâng khống khối lượng nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 3, Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015. Thông báo này, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk có gửi đến Công ty Phú Xuyên.

Chính trong đơn khiếu nại, Công ty Phú Xuyên thừa nhận có thực hiện một phần công việc trong công trình trên. Như vậy, có việc Công ty Phú Xuyên tham gia công trình trên và có việc Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk gửi thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm đến Công ty Phú Xuyên. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra; trong bài viết, Báo Thanh tra cũng không khẳng định Công ty Phú Xuyên vi phạm pháp luật hay không.

Đối với nội dung Công ty Phú Xuyên đề nghị đính chính rằng: “Tổng giá trị trúng thầu của Công ty TNHH Phú Xuyên từ năm 2007 đến nay là 912.039.160.376 đồng”. Số liệu này bất nhất với chính số liệu mà công ty đề cập cùng trong đơn khiếu nại. Trang số 2, Công ty Phú Xuyên nêu: “Công ty chúng tôi bắt đầu thi công xây dựng các công trình từ năm 2007 đến nay là 17 năm, doanh thu của công ty theo số liệu đã được cục thuế thanh tra từ năm 2007 đến hết tháng 4 năm 2024 là: 914.414.160.376 đồng, bằng 39,46% so với số liệu mà Báo Thanh tra điện tử đưa ra”.

Hơn nữa, Báo Thanh tra chỉ phán ánh tổng giá trị trúng thầu của công ty (là bao gồm cả các gói thầu độc lập hoặc liên danh) theo số liệu trên cổng thông tin đấu thầu quốc gia chứ không đề cập đến doanh thu của công ty.

Về đề nghị đính chính lại rằng: “Công ty TNHH Phú Xuyên cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Thịnh thuê văn phòng làm việc, hai công ty trên là hai công ty độc lập, không liên quan gì đến nhau”. Nội dung này, Báo Thanh tra phản ánh trong bài viết: ""Cặp bài trùng" cùng địa chỉ liên tiếp trúng thầu chung dự án ở Đắk Lắk”. Trong bài báo này, Báo Thanh tra chỉ phản ánh 2 doanh nghiệp này cùng chung trụ sở, nhiều lần cùng trúng thầu một dự án, và nội dung báo phản ánh là khách quan, có đầy đủ thông tin, tài liệu. Báo Thanh tra không có chức năng để kết luận theo đề nghị của công ty rằng: Công ty TNHH Phú Xuyên, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Thịnh độc lập, không liên quan gì đến nhau.

Sở dĩ, thời gian qua, Báo Thanh tra phản ánh sâu công tác đấu thầu tại Đắk Lắk, bởi năm 2022, Thanh tra Chính phủ từng kết luận có nguy cơ tiềm ẩn tham nhũng.

Cụ thể, theo Thanh tra Chính phủ, công tác đấu thầu các dự án công chưa hiệu quả, tỷ lệ giảm giá bình quân chung toàn tỉnh thời gian qua 2,26%, là quá thấp so với bình quân chung toàn quốc khoảng 6% (nguồn Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chưa đạt mục tiêu trong đấu thầu là tiết kiệm ngân sách, trong đó cá biệt có gói thầu đấu thầu tỷ lệ giảm dưới 0,12%.

Việc công khai kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu của một số chủ đầu tư còn chậm, chưa đáp ứng về thời gian quy định tại Thông tư 07/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Một số gói thầu được thanh tra chất lượng hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ thầu còn chưa đúng mẫu quy định; một số tiêu chí quy định chưa phù hợp, chưa chặt chẽ, rõ ràng làm ảnh hưởng đến tính khách quan, minh bạch, hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu. Trong đó có 6 gói thầu được kiểm tra thấy áp dụng định mức chưa phù hợp khi lập dự toán, một số khối lượng trong hợp đồng không thực hiện, biện pháp thi công của nhà thầu chưa nhất quán trong thuyết minh và trong xây dựng đơn giá, dẫn đến làm tăng giá trị gói thầu số tiền 1.430 triệu đồng, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng.

Một lần nữa, Báo Thanh tra khẳng định việc đăng tải các bài báo liên quan đến Công ty Phú Xuyên là hoàn toàn khách quan và trong các bài viết cũng không hề khẳng định Công ty Phú Xuyên vi phạm pháp luật.

Báo Thanh tra