Sau khi bài báo phát hành, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm yêu cầu giải quyết, trả lời Báo theo qui định. Mới đây, Báo Thanh tra đã nhận được Công văn số 265 ngày 5/2 do ông Nguyễn Văn Sỹ- Chánh Văn phòng quận Bắc Từ Liêm trả lời về vấn đề này.

Công văn nêu rõ: Về nguồn gốc đất, ngày 18/1/1991, hộ gia đình ông Vũ Văn Hóa đã nhận chuyển nhượng nhà của ông Hồ Sỹ Hiển được xây dựng trên diện tích 164m2 và được Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I xác nhận ngày 22/3/1991.

Đến năm 1998, hộ gia đình ông Vũ Văn Hóa nhận chuyển nhượng nhà trên diện tích 40m2 của hộ gia đình ông Đinh Hồng Minh và đã được UBND xã Đông Ngạc xác nhận.

Theo biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 11/7/2012 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm và UBND xã Đông Ngạc lập thì hộ gia đình ông Hóa đang sử dụng tăng 133,5m2 so với diện tích đã nhận chuyển nhượng và sử dụng từ năm 1991.

Về quá trình cấp GCN của hộ gia đình ông Vũ Văn Hóa: Ngày 13/5/2000, hộ gia đình ông Vũ Văn Hóa có đơn xin cấp GCNQSDĐ (đối với diện tích 321m2 tại xóm 6); UBND xã Đông Ngạc sau đó xác nhận “kính chuyển quý cấp trên có thẩm quyền xét cấp…”. UBND huyện Từ Liêm chưa xem xét cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình ông Vũ Văn Hóa do thuộc trường hợp chưa đủ điều kiện.

 

Khoản 3, Điều 100Luật Đất đai 2013 qui định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ: Bản án hoặc quyết định của TAND, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Năm 2010, ông Vũ Văn Hóa tiếp tục có đơn xin cấp GCNQSDĐ. Hội đồng xét duyệt cấp GCNQSDĐ xã Đông Ngạc đã thông qua, song không thể triển khai tiếp được do có đơn thư tố cáo của công dân.

 

Ngày 9/2/2015, UBND quận Bắc Từ Liêm có Kết luận số 15 về việc giải quyết đơn tố cáo đối với ông Vũ Văn Hóa có hành vi lấn chiếm đất công tại phường Đức Thắng (giải quyết lần 2). Nội dung giải quyết nêu: Phần diện tích đất của hộ ông Vũ Văn Hóa đang đề nghị cấp GCN có nguồn gốc là nhận chuyển nhượng diện tích đất được giao trái thẩm quyền và một phần tự sử dụng vào đất công. Theo quy định của UBND Tp Hà Nội (Quyết định 24/2014/QĐ-UBND) thì chỉ đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ đối với phần diện tích đất phù hợp với quy hoạch là đất ở. Còn đối với phần diện tích vào quy hoạch mở đường gia đình phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng không xây dựng thêm công trình.

UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo UBND phường Đức Thắng hướng dẫn hộ gia đình ông Vũ Văn Hóa hoàn thiện hồ sơ kê khai đề nghị cấp GCNQSDĐ theo nội dung của Kết luận số 15.

Công văn này cũng nêu “trong quá trình xem xét hồ sơ cấp GCNQSDĐ, UBND phường Đức Thắng nhận thấy việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu quận Bắc Từ Liêm có sự không thống nhất với Quy hoạch chi tiết Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1082 ngày 21/3/2008 và đã có Báo cáo số 1379 ngày 28/12/2015 báo cáo UBND quận. Mặt khác, ngày 2/12/2015, UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 6632. Theo Quyết định này, toàn bộ diện tích đề nghị cấp GCNQSDĐ của hộ ông Hóa không phù hợp với quy hoạch đất ở. UBND quận Bắc Từ Liêm đã xem xét báo cáo của UBND phường Đức Thắng và xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch. Sau khi có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND quận sẽ xem xét, cấp GCNQSDĐ nếu đủ điều kiện, trả lời công dân và thông tin đến Báo Thanh tra”.

Hoan nghênh UBND quận Bắc Từ Liêm đã có văn bản trả lời Báo Thanh tra sớm ngay trong những ngày giáp Tết. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, việc để người dân chờ đợi sổ đỏ đến 15 cái Tết qua có lỗi lớn của UBND huyện Từ Liêm (trước đây) và UBND quận Bắc Từ Liêm hiện nay. Bởi lẽ, các “lý do” để xin ý kiến các cơ quan chức năng (như Sở Tài nguyên và Môi trường mà UBND quận đã nêu ở trên) đều là những lý do mãi sau này mới có! Nếu quá trình xét cấp sổ đỏ hoàn thành sớm theo đúng qui định, hộ gia đình ông Hóa không lâm vào thế bị hành là chính như vậy. Thậm chí, nếu có phải đợi thì việc xem xét cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Hóa đúng ra cần phải triển khai nhanh gọn sau khi có Kết luận giải quyết đơn tố cáo số 15 (theo đúng qui định tại Khoản 3 Điều 100  Luật Đất đai 2013) chứ không phải đến giờ này UBND quận vẫn đi xin ý kiến Sở.

Thiết nghĩ, gia đình ông Hóa và nhiều hộ gia đình đã và đang bị “vướng” qui hoạch trên địa bàn phường Đức Thắng trông đợi ở sự cải cách hành chính đúng nghĩa từ UBND quận Bắc Từ Liêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại câu chuyện này khi có diễn biến mới.

Đan Quế