Trong năm 2017, UBND phường Thụy Phương có 06 đồng chí bị kỷ luật và kiểm điểm trách nhiệm gồm:

1.Ông Nguyễn Việt Phương - Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường: Kỷ luật về Đảng với hình thức kỷ luật khiển trách.

2.Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy phường, nguyên Chủ tịch UBND phường: Kỷ luật về Đảng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

3.Ông Nguyễn Thị Bình (đúng thực tế là bà - PV) - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Kỷ luật về Đảng với hình thức khiển trách. Kỷ luật về chính quyền với hình thức khiển trách.

4.Bà Trử Như Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Phương: Kỷ luật về Đảng với hình thức kỷ luật khiển trách.

5.Ông Lê Đình Phẳng - Chủ tịch MTTQ phường: Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Đảng ủy phường đã kiểm điểm trách nhiệm.

6.Ông Nguyễn Văn Hải - công chức văn phòng thống kê phường: Đảng ủy, UBND phường đã kiểm điểm trách nhiệm.

Đối với các ông, bà nêu trên, UBND quận đã tổ chức kiểm điểm theo quy định của Luật Cán bộ công chức, Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Riêng đối với ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch HĐND phường Thụy Phương chưa tiến hành kiểm điểm về chính quyền do hiện tại chưa có quy  định hướng dẫn về tổ chức kiểm điểm của cơ quan có thẩm quyền đối với chức danh Chủ tịch HĐND phường. UBND quận sẽ tiến hành kiểm điểm sau khi có văn bản chỉ đạo hướng dẫn của UBND thành phố, Sở Nội vụ.

Được biết, ngày 2/7/2016, sau khi nhậm chức Chủ tịch UBND phường Thụy Phương 1 ngày, bà Nguyễn Thị Bình đã cho toàn bộ cán bộ công chức nghỉ để đi chơi trong ngày thứ bảy (sáng thứ bảy là thời gian làm việc bình thường theo quy định) và dán thông báo cán bộ phường đi tập huấn.

Khi công dân phản ánh, báo chí vào cuộc đã phát hiện ra vụ việc.

Ban đầu, bà Bình nói là bị ốm nên không biết vụ việc nhưng sau khi phóng viên có ảnh chuyến đi chơi thì bà Bình đã phải thừa nhận.

Sau khi vụ việc ở Thụy Phương được đăng tải, cử tri quận Bắc Từ Liêm phản ánh đến báo chí và phát hiện tiếp vụ việc xảy ra ở Thượng Cát khi cán bộ, công chức dừng tiếp công dân từ ngày thứ sáu để đi nghỉ mát ở Sầm Sơn đến hết ngày chủ nhật.

Quận ủy, UBND quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thụy Phương và Thượng Cát cũng như Bí thư Đảng ủy của 2 phường này. Về mặt chính quyền, chỉ áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với Chủ tịch UBND phường Thượng Cát - người đã tự giác thú nhận vụ việc ngay khi báo chí hỏi; trong khi chỉ áp dụng hình thức kỷ luật như không kỷ luật là “nghiêm khắc phê bình” đối với bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch UBND phường Thụy Phương, người quanh co khi bị phát giác.

Bất bình trước hình thức kỷ luật “mát lòng quan mà nát lòng dân”, báo chí và cử tri đã có phản ánh tới Thành ủy Hà Nội.

Trước sự chỉ đạo và giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, khi đó Quận ủy Bắc Từ Liêm và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã phải căn cứ đúng  bản chất vụ việc đồng thời mở rộng xem xét những nội dung vi phạm khác dù đã có kết luận từ trước nhưng chưa hề xử lý để tiến hành kiểm điểm và đưa ra những hình thức kỷ luật như nêu trên đối  với những cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ, UBND  phường Thụy Phương.

Riêng đối với Đảng bộ phường Thượng Cát, đã thực hiện kỷ luật khiển trách Bí thư Đảng ủy phường thay cho hình thức phê bình trước đây. Có điều, vẫn chưa thể xử lý về mặt chính quyền đối với chức danh Chủ tịch HĐND của ông Bí thư Đảng ủy phường Thượng Cát bởi chưa có hướng dẫn, như trả lời của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm!

Điều7. Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân (trích Luật Tổ chức chính quyền địa phương)

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.