Như Báo Thanh tra đã phản ánh trước đó, việc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vào năm 2021 khiến cho quá trình nộp tiền trúng đấu giá đất tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên bị chậm. Bất ngờ, đến ngày 18/5/2023, UBND huyện Phú Xuyên ban hành hàng loạt quyết định hủy kết quả đấu giá.

Không đồng ý, ngày 25/5/2023, đã có 5 người cùng có đơn khiếu nại lần đầu gửi UBND huyện Phú Xuyên để yêu cầu giải quyết. Đến ngày 22/8/2023, UBND huyện đã ban hành thông báo thụ lý giải quyết.

Có người được công nhận…

Mới đây, ngày 20/10/2023, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu với 5 người cùng có đơn khiếu nại gửi UBND huyện trước đó.

UBND huyện Phú Xuyên cho biết: Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định cụ thể về việc gia hạn thời hạn nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc người trúng đấu giá không thể đến nộp tiền theo như thông báo của cơ quan thuế để nộp tiền sử dụng đất, là có thật.

Để bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích giữa Nhà nước và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, UBND huyện Phú Xuyên thống nhất xác định dịch Covid-19 thuộc trường hợp bất khả kháng, thời gian ảnh hưởng trực tiếp tính từ ngày 23/7/2021 (ngày Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện đợt giãn cách lần 1) đến ngày 11/10/2021 (khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19) là 81 ngày, không tính vào thời gian người trúng đấu giá phải thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

Theo đó, những trường hợp có thời hạn nộp tiền chậm nhất bao gồm cả thời gian ảnh hưởng trực tiếp do việc giãn cách xã hội của dịch Covid-19 trong thời hạn như trên thì được coi là hợp lệ.

Như vậy, nội dung khiếu nại đối với các quyết định ngày 18/5/2023 của UBND huyện Phú Xuyên là có cơ sở để xem xét, xử lý.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND huyện Phú Xuyên quyết định: Hủy bỏ một số quyết định ngày 18/5/2023 của UBND huyện Phú Xuyên về việc hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện kiểm tra, rà soát, thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục Thuế khu vực Thường Tín - Phú Xuyên, Kho bạc Nhà nước huyện Phú Xuyên tham mưu UBND huyện xử lý, thoái trả số tiền đã nộp thừa cho người dân (tiền chậm nộp).

Có 2 trường hợp đã được công nhận và còn 1 trường hợp đang chờ quyết định công nhận.

… Người không

Trong 5 người cùng có đơn khiếu nại gửi UBND huyện Phú Xuyên ngày 5/6/2023, hiện còn lại 2 trường hợp bị bác khiếu nại là bà Nguyễn Thị Kim Oanh (nhận ủy quyền của bà Trịnh Thị Minh Thảo) và ông Nguyễn Văn Điển (nhận ủy quyền từ bà Nguyễn Thị Thanh Huyền).

Theo UBND huyện Phú Xuyên, đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Oanh (nhận ủy quyền từ bà Trịnh Thị Minh Thảo) có thời hạn nộp tiền chậm nhất bao gồm cả thời gian ảnh hưởng trực tiếp do việc giãn cách xã hội của dịch Covid-19 là ngày 16/10/2021.

Đến ngày 24/11/2021, sau khi nhận ủy quyền của bà Trịnh Thị Minh Thảo thì bà Nguyễn Thị Kim Oanh mới nộp đủ số tiền là 1,913 tỷ đồng (tương ứng với 100% tiền sử dụng đất) và nộp thêm số tiền chậm nộp là 77 triệu đồng vào ngày 26/11/2021.

Bà Trịnh Thị Minh Thảo đã không nộp đủ tiền sử dụng đất theo đúng quy định về thời hạn nộp tiền tại phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 của UBND huyện Phú Xuyên, cũng như theo thông báo nộp tiền sử dụng đất của Chi cục Thuế khu vực Thường Tín - Phú Xuyên (đã trừ thời gian bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19). Việc bà Nguyễn Thị Kim Oanh khiếu nại đối với Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND huyện Phú Xuyên là khiếu nại sai.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Điển (nhận ủy quyền của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền) có thời hạn nộp tiền chậm nhất bao gồm cả thời gian ảnh hưởng trực tiếp do việc giãn cách xã hội của dịch Covid-19 là ngày 16/10/2021.

Đến ngày 21/10/2021, sau khi nhận ủy quyền của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền thì ông Nguyễn Văn Điển mới nộp đủ số tiền là 1,615 tỷ đồng (tương ứng với 100% tiền sử dụng đất) và nộp thêm số tiền chậm nộp là 55 triệu đồng vào ngày 26/11/2021.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã không nộp đủ tiền sử dụng đất theo đúng quy định về thời hạn nộp tiền tại phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 của UBND huyện Phú Xuyên, cũng như theo thông báo nộp tiền sử dụng đất của Chi cục Thuế khu vực Thường Tín - Phú Xuyên (đã trừ thời gian bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19). Do đó, việc ông Nguyễn Văn Điển khiếu nại đối với Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND huyện Phú Xuyên là khiếu nại sai.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND huyện Phú Xuyên quyết định giữ nguyên Quyết định số 1759/QĐ-UBND và số 1761/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND huyện Phú Xuyên về việc hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên.

Theo 2 người dân bị bác đơn khiếu nại lần đầu cho biết, họ sẽ tiếp tục làm đơn khiếu nại lần 2 gửi lên UBND TP Hà Nội đề nghị giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho mình.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin

Nam Dũng