UBND huyện Hồng Ngự bác nội dung khiếu nại

Ngày 27/2/2024, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mộng Đẹp. Theo đó, bác nội dung khiếu nại của bà Đẹp yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) diện tích 2.117,8m2, còn lại của thửa 501 theo Mảnh trích đo 25-2015 ngày 2/4/2015 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Theo UBND huyện Hồng Ngự, qua kết quả đo đạc thực tế thửa đất số 501, tờ bản đồ số 05 chỉ có diện tích 1.054,1m2 (theo hồ sơ đối chiếu kết quả thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Đạt (cha của bà Nguyễn Thị Mộng Đẹp) do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hồng Ngự lập ngày 15/10/2021).

Phần diện tích này đã được Nhà nước thu hồi và bồi thường thực hiện các dự án đường ĐT 841 (Thường Lạc - Thường Phước) và khu dân cư B - C, xã Thường Thới Tiền. Ông Nguyễn Văn Đạt đã được bồi thường đất, hoa màu, hỗ trợ là 4.445.000 đồng và bồi thường với tổng số tiền 31.864.000 đồng cho bà Đoàn Thị Nhan là vợ ông Nguyễn Văn Hòa (anh của ông Nguyễn Văn Đạt).

“Như vậy, diện tích đất 1.054,1m2 tại thửa đất số 501, tờ bản đồ số 05 qua 2 lần thu hồi thực hiện dự án đã được Nhà nước thu hồi hết diện tích đất nên không có cơ sở xem xét cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Mộng Đẹp”, Quyết định số 610/QĐ-UBND nêu.

Đối với yêu cầu cấp GCNQSDĐ theo Mảnh trích đo số 25-2015 của bà Nguyễn Thị Mộng Đẹp cung cấp (có hình thể lục giác), UBND huyện Hồng Ngự cho rằng, là do ông Nguyễn Văn Đạt tự thuê Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đo đạc và ông Đạt tự xác định vị trí, mốc giới ngoài thực địa với diện tích 2.871,2m2.

Theo UBND huyện Hồng Ngự, khi áp diện tích của Mảnh trích đo số 25-2015 vào sơ đồ địa chính chính quy, về hình thức là khác với thửa 501 (mảnh trích đo có hình thể lục giác, còn thửa đất số 501 có hình thể tam giác) và phần diện tích 2.871,2m2 đã nằm bao trùm lên các diện tích đã được Nhà nước thu hồi và bồi thường cho ông Nguyễn Văn Hòa diện tích 2.045,2m2, ông Nguyễn Văn Đạt 362,9m2 và diện tích thu hồi, bồi thường xong cho những hộ sử dụng đất tiếp giáp xung quanh đất của ông Hòa và ông Đạt…

Về nội dung này, bà Nguyễn Thị Mộng Đẹp cho biết, thửa đất mà gia đình đang sử dụng và khiếu nại là thửa 501, tờ bản đồ số 01, không phải tờ bản đồ số 05. Thửa đất này được Sở Tài nguyên và Môi trường trích lục ngày 30/09/2013. Còn Mảnh trích đo số 25-2015 có tổng diện tích là 2.871,2m2 là được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Đạt được thuê Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đo đạc tại Công văn số 156/VPUBND-TCD ngày 5/3/2015 của Văn phòng UBND tỉnh. Khi đo đạc có sự giám sát từ các ban, ngành.

Cần làm rõ các số liệu diện tích đất thu hồi

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mộng Đẹp cho biết, từ trước đến nay gia đình chỉ khiếu nại thửa đất 501, tờ bản đồ số 01 và chỉ nhận đền bù đối với diện tích 658,5m2 thuộc dự án đường ĐT 841 (Thường Lạc - Thường Phước) và 94,9m2 thuộc dự án cụm dân cư Thường Thới Tiền. Thế nhưng, số liệu về diện tích đất thu hồi và số tờ bản đồ trong các văn bản giải quyết lại có sự khác nhau.

leftcenterrightdel
 Không đồng ý với nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, bà Đẹp tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CN

Theo bà Đẹp, tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 2751/QĐ-UBND ngày 4/5/2013, UBND huyện Hồng Ngự cho rằng, phần đất ông Đạt đang khiếu nại nằm ở thửa 501 tờ bản đồ số 01. Qua kiểm tra đo đạc trên không ảnh thì thửa đất của ông Đạt khiếu nại nằm trong quy hoạch các dự án đã bồi thường xong. Cụ thể: Khu dân cư B - C, xã Thường Thới Tiền, thu hồi 3.983m2, trong đó có 385,3m2 thuộc thửa đất 501, tờ bản đồ số 01; đường ĐT 841 (Thường Lạc - Thường Phước), đất nằm trong quy hoạch 658,5m2; cụm dân cư Thường Thới Tiền 103,1m2. Như vậy, tổng diện tích thu hồi cho cả 3 lần là 1.146,9m2.

Còn theo Quyết định giải quyết khiếu nại số 43/QĐ-UBND ngày 2/2/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nguồn gốc đất là ông Nguyễn Văn Nhỏ để lại cho con sử dụng 1.500m2 (đất chưa được cấp GCNQSDĐ). Khi thực hiện Dự án Khu dân cư B - C, xã Thường Thới Tiền, thu hồi 3.983m2 (không nêu trong đó có bao nhiêu diện tích thuộc thửa 501, tờ bản đồ số 01); dự án đường ĐT841 (Thường Lạc - Thường Phước) thu hồi 658,5m2; cụm dân cư Thường Thới Tiền thu hồi 94,9m2.

Trong khi đó, Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 lại cho rằng, theo thực tế đo đạc tại thửa 501 (có hình thể tam giác), tờ bản đồ số 05, diện tích 1.054,1m2 (theo sơ đồ đối chiếu kết quả thu hồi hộ ông Nguyễn Văn Đạt do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hồng Ngự lập ngày 15/10/2021, có sơ đồ kèm theo). Phần diện tích đất 1.054,1m2 của thửa đất 501 đã được Nhà nước thu hồi đất và bồi thường tại các dự án.

Bà Đẹp cho rằng, Quyết định số 610/QĐ-UBND của UBND huyện Hồng Ngự xác định qua 2 lần thu hồi tổng diện tích 1054,1m2 đã hết thửa đất số 501, còn phần diện tích thu hồi dự án cụm dân cư Thường Thới Tiền 94,9m2 tranh chấp với ông Ngô Thái Minh, không thuộc thửa đất 501, là không đúng.

“Phần diện tích mà gia đình đề nghị cấp GCNQSDĐ là phần còn lại nằm ngoài quy hoạch sau khi đã thực hiện xong các dự án, thuộc thửa đất số 501, tờ bản đồ số 01, tại thị trấn Thường Thới Tiền. Phần đất này từ trước đến nay, gia đình vẫn quản lý và sử dụng”, bà Đẹp cho biết.

Bà Nguyễn Thị Mộng Đẹp không đồng ý với nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 28/3/2024, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp có Văn bản số 162/VPUBND-TCD về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mộng Đẹp. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát. Kết quả báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong 30 ngày làm việc.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Cảnh Nhật