Để làm rõ nội dung đơn của ông Hoàng Minh Chương, con thương binh, thường trú tại số 34 đường Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng phản ánh, phóng viên Báo Thanh tra đã có buổi làm việc với lãnh đạo quận Kiến An và Trưởng Phòng Nội vụ quận Kiến An Trần Quang Hưng, được biết: Ông Hoàng Minh Chương, được tuyển dụng lao động hợp đồng trong chỉ tiêu định biên tại UBND phường Lãm Hà từ ngày 1/8/2007 và được phân công chức danh công chức địa chính - xây dựng 2.

Ngày 11/7/2008, ông Hoàng Minh Chương được UBND quận ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc tuyển dụng và xếp lương đối với công chức phường, công tác tại UBND phường Lãm Hà và được phân công giữ chức danh địa chính - xây dựng.

Ngày 23/4/2012, UBND quận Kiến An điều động ông Hoàng Minh Chương tới công tác tại UBND phường Bắc Sơn với chức danh công chức xây dựng đô thị và môi trường. Sau đó ông Chương được UBND quận Kiến An điều động lên công tác tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Kiến An.

Đến ngày 6/3/2015, ông Hoàng Minh Chương có tên trong biểu thống kê danh sách, cán bộ, công chức thuộc biên chế của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận lập do Phó UBND quận Kiến An Phan Lương Thụy ký đóng dấu.

Ngày 10/3/2015, liên ngành Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở TN&MT, UBND quận Kiến An thực hiện lập biên bản bàn giao tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc, hồ sơ tài liệu của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng TN&MT quận Kiến An về Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT. Trong biên bản ghi rõ danh sách 3 viên chức bàn giao về Sở TN&MT đề nghị phải đảm bảo theo quy định và sau khi thống nhất với Sở Nội vụ trước ngày 20/3/2015, có tên ông Hoàng Minh Chương - viên chức.

Theo đó, UBND quận Kiến An tiến hành hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để bàn giao toàn bộ tài sản, sổ sách, giấy tờ và con người cho Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT. Trong đó, có Quyết định số 325/QĐ-UBND của UBND quận Kiến An, ký ngày 20/3/2015 về việc điều động công chức phường Hoàng Minh Chương đến nhận công tác tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đai thuộc Phòng TN&MT quận Kiến An (ký sau ngày 10/3/2015. Đây chính là nguyên nhân làm ông Hoàng Minh Chương từ công chức, sau thành viên chức, người lao động hợp đồng có thời hạn và nay nhận thông báo chấm dứt hợp đồng).

Theo đó, ông Hoàng Minh Chương được làm tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở TN&MT như bao viên chức khác thuộc các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc các phòng TN&MT quận, huyện khác trên địa bàn thành phố được chuyển về.

Không biết cố tình hay vô ý đến năm 2018, ông Hoàng Minh Chương đề nghị Phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT xét nâng lương theo quy định thì mới được biết: Theo Quyết định số 325/QĐ-UBND của UBND quận Kiến An ghi ngày 20/3/2015 được ban hành sau thời điểm bàn giao tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc, hồ sơ tài liệu, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT không chấp nhận việc điều động nhân sự của UBND quận Kiến An đến làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT. Vì vậy, Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển ông Hoàng Minh Chương từ viên chức chính thức thành lao động hợp đồng.

Từ đó cho tới nay, ông Hoàng Minh Chương đã làm đơn kiến nghị đề nghị giải quyết quyền lợi của mình, nhưng chưa được Văn Phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT và các cơ quan chức năng của thành phố giải quyết.

Đến ngày 15/8/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 67/TB-VPĐKĐĐ về việc chấm dứt hợp đồng lao động, không hề đề cập tới quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hoàng Minh Chương theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân, Quyết định số 325/QĐ-UBND của quận Kiến An điều động ông Hoàng Minh Chương đến nhận công tác tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, sau ngày 10/3/2015, Văn phòng Đăng ký đất đai đã trực thuộc Sở TN&MT; UBND quận Kiến An ban hành quyết định điều động công chức phường đến nhận công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT là không đúng thẩm quyền.

Chính từ quyết định của UBND quận Kiến An khiến viên chức Hoàng Minh Chương thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, bị xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp từ năm 2015 đến khi chấm dứt hợp đồng, không được hưởng đúng chế độ hiện hành. Trong đó, có trách nhiệm của UBND quận Kiến An, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở TN&MT chưa làm hết chức trách nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Minh Chương đang trông chờ từng ngày từ phía UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng giải quyết quyền và lợi ích chính đáng.

Việc từ một công chức Nhà nước, sau thành viên chức, người lao động hợp đồng có thời hạn và nay nhận thông báo chấm dứt hợp đồng với ông Hoàng Minh Chương, trách nhiệm chính thuộc về quận Kiến An hay Sở TN&MT?

Câu hỏi này xin được gửi tới UBND thành phố Hải Phòng.

Kim Thành